Hierbij presenteren wij u de publiekssamenvatting van het jaarverslag OPZuid 2015. Het is het eerste verslag in de programmaperiode 2014-2020. Beknopter en daarmee toegankelijker dan voorheen en voor het eerst ook beschikbaar in een interactieve digitale versie.

Deze publiekssamenvatting is een korte weergave van de activiteiten en de bereikte resultaten van het OPZuid in het jaar 2015. Samen met de financiële rapportage in het System for Fund Management van de Europese Commissie, vormt deze publiekssamenvatting het jaarverslag OPZuid. Beiden zijn op 30 mei jl. ingediend bij de Europese Commissie.

In dit document benadrukt gouverneur Bovens van Limburg het belang van eendracht en samenwerking, stelt de voorzitter van de Deskundigen Commissie vast dat OPZuid van wezenlijk belang zal zijn voor de toekomst van landsdeel Zuid en komt een aantal projectuitvoerders aan het woord over hun project.

Nieuwsgierig? OPZuid_publiekssamenvatting_jaarverslag_2015