• Pyrolyse Proeftuin Zuid-Nederland

Projectbeschrijving

Pyrolyse is een thermochemische conversietechnologie die geschikt is voor een breed scala aan reststoffen en hernieuwbare grondstoffen, variërend van verschillende soorten biomassa en biomassa reststromen tot afvalstromen zoals gemengde of vervuilde kunststoffen en autobanden. In Nederland gaat het jaarlijks om 2,5 miljoen ton per jaar aan reststromen die op dit moment worden verbrand of laagwaardig gerecycled, waarvoor pyrolyse een aantrekkelijke verwerkingsmethode zou kunnen zijn.

Omdat pyrolyse de reststromen uit allerlei sectoren, waaronder agrofood, (bio-)chemie en recycling kan verwaarden tot vloeibare (transport-)brandstoffen of grondstof voor de chemische industrie, is het bij uitstek een technologie die verschillende sectoren met elkaar verbindt. Door de grote aanwezigheid van zowel de chemische en agrofood sector in Zuid-Nederland, biedt pyrolyse kansen voor het creëren van nieuwe waardeketens tussen of binnen deze sectoren. De uitdaging om het potentieel van pyrolyse volledig te benutten en van pyrolyse een commercieel haalbaar proces te maken ligt echter in het kunnen omzetten van een zo laag mogelijke kwaliteit grondstof tot een zo hoog mogelijke kwaliteit product.

Doel van het Pyrolyse Proeftuin Zuid-Nederland project is om door middel van 4 verschillende pyrolyse technologieën en een open innovatiestrategie, ongeveer 30 unieke waardeketens met pyrolysetechnologie te demonstreren. Hierbij worden in Zuid-Nederland aangeboden reststromen omgezet naar een zo hoogwaardig mogelijk product: (transport-)brandstoffen en grondstoffen voor de regionale industrie, die deze verder verwerken tot eindproducten. Op deze manier kunnen cross-sectorale waardeketens worden gecreëerd. Binnen het project zullen business cases gevalideerd worden, zodat er uiteindelijk commerciële pyrolyse installaties kunnen worden uitgerold binnen Zuid-Nederland en daarbuiten.

Project in de media

Regioinbedrijf.nl 07-12-2016; Financiële steun voor pyrolysecluster in Zuid-Nederland

Rewin.nl 24-08-2017; Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland

Rewin.nl 25-02-2019; Veel belangstelling voor Open Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland