Projectbeschrijving

Het project ontwikkelt en exploiteert een proeftuin voor precisielandbouw om daarmee innovatie en de adoptie van precisielandbouw in Nederland te versnellen. Met deze innovaties koersen we op minder gebruik van water, mineralen, gewasbeschermingsmiddelen en resources om meer output (kwalitatief en kwantitatief) te behalen.

Twee locaties

De proeftuin bestaat uit twee locaties in Colijnsplaat en Reusel. De resultaten van precisielandbouw op deze verschillende gronden pakt voor de agrarische ondernemer heel anders is. Vandaar dat er ingestoken wordt op meerdere testfaciliteiten. Vanuit het Praktijk/innovatiecentrum in Reusel (zandgrond) worden testfaciliteiten aangeboden op Wageningen Plant Research (WPR) Vredepeel en Wijnandsrade (lössgronden) en voor kleigronden gebeurt dat door de Rusthoeve op Praktijkcentrum Colijnsplaat in het Zuidwestelijk kleigebied. Ook worden enkele proeven bij een aantal zuidwestelijke akkerbouwbedrijven gelegd.

Innovatiegroepen

Centraal staan de innovatiegroepen met akkerbouwers/boom- en fruitkwekers en overige open teelten. Samen met innovatiegroepen wordt er drie jaar lang intensief gewerkt aan het testen van de technieken en het interpreteren van de data in de praktijk. Tevens wordt er gekeken hoe de innovaties en de voorkomende data bruikbaar zijn voor hun bedrijfsvoering.

 

In het nieuws

Open dag Praktrijkcentrum Reusel, 5 september 2018 (09:00 uur tot 16:00 uur)

Website PCVPL d.d. 05-2018

Eindhovens Dagblad d.d. 29-12-2017

Film d.d. 29-12-2017