Projectbeschrijving

In alle sectoren vindt steeds meer automatisering plaats om productiviteit te verhogen en kosten te verlagen. Steeds vaker worden Autonoom Geleide Voertuigen (AGV’s) ingezet om (logistieke) bedrijfsprocessen te automatiseren, waarbij grote afstanden afgelegd worden.

De techniek van de nieuwe generatie AGV’s staat echter nog in de kinderschoenen. Iedere toepassing vergt een maatwerkoplossing, specifieke technologie (en in vele gevallen nieuw ontwikkelwerk) en ingrijpende beslissingen. Dit resulteert in zeer hoge kosten, waardoor AGV-oplossingen alleen op grote schaal rendabel zijn. Vanuit de markt is een sterk stijgende vraag naar betaalbare nieuwe generatie AGV-oplossingen, met name voor kleinschalige ‘service robots’ die logistieke werkzaamheden uitvoeren.

Nobleo (Eindhoven) en Accerion (Venlo) zullen gezamenlijk een grote stap zetten in de markt van AGV-oplossingen, met de ontwikkeling van een Plug & Play AGV-concept: Een fysieke ‘box’ die op praktisch elk elektrisch aangedreven voertuig kan worden aangesloten en hiervan een AGV maakt, waarbij de gebruiker snel en zelfstandig de AGV kan configureren voor verschillende omgevingen en complexe toepassingen.

Beide bedrijven zijn erop gebrand de nieuwe markt voor service robots die ze zien ontstaan te ontsluiten en hiermee bedrijven in staat te stellen logistieke werkzaamheden in uiteenlopende sectoren verder te automatiseren. Door samen te werken kunnen deze twee relatief jonge bedrijven, uit het topcluster HTSM, de benodigde innovatiesprong maken. Ze verwachten hierna snel te kunnen doorgroeien.

Met de ontwikkeling van dit goedkope, universele en tevens volledig autonome Plug & Play AGV-concept, wordt een geheel nieuwe markt ontsloten van service robots voor 3D-jobs (Dirty, Dull and Dangerous). De AGV’s kunnen logistieke handelingen en (eenvoudige) werkzaamheden uitvoeren in uiteenlopende sectoren en omgevingen. Er worden verschillende ‘add-on modules’ ontwikkeld, waarmee de AGV kan worden uitgebreid om te functioneren in veelvoorkomende complexe situaties. De Plug & Play AGV voorkomt hiermee hoge up-front ontwikkelingskosten, zodat ook kleinschalige toepassing van AGV-oplossingen rendabel worden voor (MKB-)bedrijven.