• Open Innovatieplatform Fotonische IC’s

Projectbeschrijving

Fotonische (Photonic) Integrated Circuits (PIC’s) zijn de elektronische chips van de toekomst. Deze geïntegreerde schakelingen werken op basis van licht (fotonen) i.p.v. elektronen en zullen op korte termijn voor een revolutie zorgen. De eerste toepassingen liggen op het gebied van de tele- en datacommunicatie netwerken; bijvoorbeeld in datacenters zullen fotonische IC’s een grote rol gaan spelen, doordat zij in staat zijn sneller informatie te verwerken en minder energie verbruiken per verwerkte bit dan elektronische circuits. Daarnaast worden door fotonische IC’s nieuwe toepassingen mogelijk o.a. op het gebied van de gezondheidszorg en het monitoren van mechanische constructies zoals vliegtuigen, zodat adequaat (preventief) onderhoud gepleegd kan worden.

De regio Zuid-Nederland loopt voorop op het gebied van fotonica en beschikt over vooraanstaande onderzoeksfaciliteiten en een innovatieve fotonica-industrie. Met dit project willen de samenwerkingspartners deze positie versterken door een sterk industrieel platform voor PIC-productie aan te bieden aan alle geïnteresseerde partijen. Deze stap om deze bestaande technologie toegankelijk te maken voor vrijwel alle bedrijven is de stap die met het project Open Innovatieplatform Fotonische IC’s wordt gezet. Het Open Innovatieplatform Fotonische IC’s kan worden gezien als een onderdeel van het werkpakket versterken van het recent gestarte OPZuid Photon Delta project.