• Oosterschelde Tidal Power

Projectbeschrijving

Een groep van bedrijven en kennisinstellingen werkt, onder leiding van Tocardo, aan de doorontwikkeling van een getijdencentrale in de Oosterschelde stormvloedkering en de levering van stroom aan 1.000 Zeeuwse huishoudens.

De industriële partners van dit consortium vinden het daarnaast van groot belang om een brede maatschappelijke acceptatie van de technologie te bewerkstelligen. Belangrijk onderdeel van het project is daarom het onderzoek naar de omgevingseffecten van de getijdencentrale op natuur en milieu. De partners zijn aangesloten met als doel om onafhankelijke kennis op te bouwen en te delen en monitoring op te zetten en uit te voeren.

Zeeland heeft met inzet van OPZuid subsidie een aantal getijdenenergieprojecten opgezet zoals de Getijdencentrale in de Oosterschelde en het Tidal Test Centre in de Grevelingen. Er worden diverse nieuwe technieken ontwikkeld die gecombineerd worden met duurzame energieprojecten. Het Zeeuwse bedrijfsleven ontwikkelt en voert deze projecten uit, daarbij gesteund door de provincie Zeeland. Al deze projecten samen vormen de aanzet tot het Zeeuwse cluster ‘Energie uit Water’.

Monitoring getijdenturbines Oosterscheldekering – Jaarrapportage 2018 – d.d. 11-03-2019
In het nieuws bij Omroep Zeeland – d.d. 02-10-2018
In het nieuws bij NPO tijdens Elfwegentocht – d.d. 27-07-2018
Eerste resultaten monitoring getijdenturbines Oosterschelde positief d.d. 17-07-2018
Website Strukton – nieuws d.d. 25-09-2015