• Natuurlijke stikstof bemesting vervangt kunstmest

Projectbeschrijving

Gebruik van kunstmest levert ongewenste milieueffecten op, doordat niet al het stikstof door het gewas wordt benut. In het OPZuid project van Soiltech wordt, door het plantbeschikbaar maken van natuurlijke stikstof, het kunstmestprobleem opgelost.