• Integrated and knowledge based greenhouse lighting systems

Projectbeschrijving

Dit project gaat over de ontwikkeling van een geavanceerd, op een kennissysteem gebaseerd en zelflerend LED-verlichtingssysteem voor assimilatieverlichting.