• Biobased Materials Plus

Projectbeschrijving

De wereld bevindt zich momenteel in een overgang naar een meer duurzame, op biologische grondstoffen gebaseerde economie en samenleving, de biobased economy. Biobased materialen spelen een belangrijke rol bij deze transitie. Dit zijn materialen die geheel of gedeeltelijk gemaakt zijn van biologische grondstoffen en restmaterialen. Omdat de reserves aan fossiele brandstoffen snel afnemen, staan we voor een aantal uitdagingen zoals: hoe worden plastics gemaakt zonder olie? Is het mogelijk om functionele materialen en plastics te maken van hernieuwbare biologische grondstoffen? Kunnen we duurzame materialen creëren met nieuwe eigenschappen, geïnspireerd op de natuur? Om deze uitdagingen aan te kunnen gaan,is een omslag nodig in ons denken en doen; een zogenaamde biobased transitie.

‘Biobased’ is één van de topclusters in de Regionale Innovatiestrategie voor Slimme Specialisatie (RIS3). De bedrijvigheid in dit segment neemt sterk toe. Om de vaart in de biobased transitie en bijbehorende bedrijvigheid te krijgen en zodoende onze regionale concurrentiepositie te borgen, is een versnelling nodig in het aantrekken en opleiden van de juiste mensen. Het project ‘Biobased Materials Plus’ levert daaraan een belangrijke bijdrage. Zo bouwt het onder andere de Research Based Learning leeromgeving (RBL) uit, door in samenwerking met het bedrijfsleven onderwijsmodules en onderzoeksprojecten voor studenten en professionals te ontwikkelen.

Het Research Based Learning verweeft wetenschappelijk onderwijs en bedrijfsleven zodanig, dat een unieke leer- en werkomgeving ontstaat die bijdraagt aan de biobased economie. Dit onderzoeks-gedreven bèta-onderwijs is nieuw en dient als dé onderwijsvorm voor de master Biobased Materials aan Universiteit Maastricht. Door in het hele programma complexe onderzoeksvraagstukken uit de industrie te gebruiken, worden academische vaardigheden gekoppeld aan de R&D in het biobased bedrijfsleven. Op deze wijze worden de toptalenten opgeleid die de ontwikkeling en concurrentiepositie van de biobased kenniseconomie in Zuid-Nederland verder versterken.”

Project in de media

Zuidlimburg.nl 11-11-2016; UM ontwikkelt innovatieve leeromgeving op Brightlands Chemelot Campus