Project TrUE Power in Milieumagazine

Vaart zetten achter energie uit zon en wind is urgenter dan ooit. Jammer is wel dat de energieproductie stokt bij windstilte of het ontbreken van zonlicht. Het combineren van wind en zon verkleint die afhankelijkheid en dat is precies wat de PowerNEST doet. De installatie wekt zowel overdag als ’s nachts energie op. De vinding is bovendien ideaal voor het opwekken van duurzame energie op hoge gebouwen met een klein dakoppervlak, de situatie in veel steden.

Lees het hele artikel in het Milieumagazine van december 2022.

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier