Onlangs heeft het Comité van Toezicht een zwaarwegend advies afgegeven aan de Management Autoriteit om de volgende call 1B1 “Versterking van het innovatiesysteem” open te stellen.

Anders dan bij de vorige openstellingen richt deze call zich specifiek op drie thema’s, te weten de topclusters biobased-circular economy, logistiek en maintenance. De openstelling voor thema’s logistiek en maintenance loopt vanaf maandag 3 december 2018 tot en met vrijdag 7 juni 2019. Voor het thema biobased-circular economy geldt een verkorte openstelling, namelijk van maandag 3 december 2018 tot en met woensdag 13 maart 2019.

De vereiste van een crossover met een (inter)nationaal topclusters blijft hierbij gehandhaafd. Voor elk thema is een bedrag van € 5.000.000 EFRO-subsidie beschikbaar. De maximale subsidiebijdrage per project is € 1.000.000. Er wordt opnieuw gewerkt met een tendersysteem.

Naast OPZuid subsidie is er vanuit de provincies co-financiering beschikbaar. Voor de provincie Brabant kan co-financiering via de OPZuid aanvraag worden aangevraagd. Voor informatie over co-financieringsmogelijkheden door de Provincie Zeeland en de Provincie Limburg neemt u contact op met:

Onder voorbehoud van het besluit van GS-Managementautoriteit kunnen subsidieaanvragen vanaf maandag 3 december 2018 worden ingediend via de webportal. De wijzigingsregeling wordt medio november op deze website gepubliceerd.