Noord-Brabant zet Europese herstelmiddelen in voor digitalisering zorg, slimme steden, versterking arbeidsmarkt en verduurzaming vastgoed


BrabantRing

De coronacrisis onderstreept het belang van digitale verbondenheid, nu en in de toekomst. Daarbij spelen twee elementen een rol: een goede en veilige digitale infrastructuur en dataverbondenheid en digitale bereikbaarheid van maatschappelijke diensten. Het eerste thema waarvoor de Brabantse REACT-EU-subsidie ingezet wordt, is dan ook BrabantRing. Dit is een platform van BrabantStad-partners, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen, dat bestaande glasvezelnetwerken van verschillende aanbieders aan elkaar koppelt, een veilige, betrouwbare en betaalbare digitale dataverbinding mogelijk gemaakt en schaalbare connectiviteitsoplossingen biedt. De subsidieprojecten richten zich op de valorisatie of ontwikkeling van nieuwe digitale diensten door bedrijven of startups, in de twee domeinen zorg en smart city, die via de BrabantRing kunnen worden aangeboden en die de  realisatie van de BrabantRing versnellen. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan innovaties in de zorg, bevordering van kennisuitwisseling en samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen en verduurzaming.

BrabantLeert

De tweede activiteit waarvoor Brabant de subsidie gebruikt is het weerbaar maken van de arbeidsmarkt, zodat toekomstige externe ontwikkelingen minder impact hebben. Dit sluit aan bij de doelstellingen van BrabantLeert, een belangrijk speerpunt uit het beleidskader Economie 2030, Visie op een toekomstbestendige economie voor Brabant. Door om- en bijscholing van werkende en potentieel werkende Brabanders op het gebied van (digitale) werkvaardigheden, wordt de inzetbaarheid van het arbeidspotentieel op de arbeidsmarkt vergroot. De subsidieprojecten dragen bij aan uitbreiding van het digitale scholingsaanbod, versterking van de ondersteuningsstructuur en de realisatie van hybride leer- en innovatieomgevingen waar ondernemers samen met onderwijsinstellingen innovatie- en onderwijsprogramma’s ontwikkelen die zowel fysiek als digitaal aangeboden kunnen worden.

Verduurzaming bebouwde omgeving

Een derde speerpunt voor economisch herstel in Brabant is verduurzaming van het bestaande vastgoed in de bebouwde omgeving, in aansluiting op de uitvoeringsagenda Energie van de provincie. Projecten die subsidie ontvangen, zijn gericht op de ontwikkeling van nieuwe innovatieve digitale diensten en producten die verenigingen van eigenaren en hun beheerders faciliteren in het verduurzamen en op deze manier ondersteunend zijn aan de ambitie van de Bouwtrein Brabant. Het gaat dan met name om woningbouwcomplexen en andere bouwcomplexen. In de Brabantse Bouwtrein werken de provincie, gemeenten, technisch adviseurs, bouwbedrijven, woningcorporaties, regionale loketten en financieringspartijen samen aan een planmatige en schaalbare aanpak voor bouw en verduurzaming. De Bouwtrein brengt losse projecten op het gebied van verduurzaming van de bebouwde omgeving samen en schaalt deze op door het samen- en toevoegen van passende financieringsoplossingen.

Innovatieclusters

Het vierde en laatste thema waarvoor Brabant REACT-EU-middelen beschikbaar stelt, zijn de innovatieclusters die de overgang naar een groen, digitaal en veerkrachtig economisch verdienmodel voor Brabant versnellen, langs de lijnen van de regionale innovatiestrategie. Deze innovatieclusters zijn actief op een vijftal beleidsterreinen: energieconversie en – opslag, slimme en groene mobiliteit, life sciences en health, Artificial Intelligence en digitalisering en agrofood. De subsidieprojecten zullen innovaties in deze innovatieclusters verder versnellen naar een concrete uitvoering en dragen daarmee bij aan de maatschappelijke uitdagingen op het terrein van landbouw en voedsel, klimaat, energie, grondstoffen en gezondheid.

 

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier