Limburg zet Europese herstelmiddelen in voor MKB-regeling, regeneratieve geneeskunde en sleuteltechnologieën


L
aagdrempelige MKB-regeling

De eerste prioriteit voor Limburg is de ontwikkeling en uitvoering van een laagdrempelige MKB-innovatieregeling. Die moet ervoor zorgen dat MKB-ondernemingen direct kunnen meeprofiteren van de Europese herstelfinanciering. De regeling is bedoeld voor innovatieve investeringen binnen het brede MKB, maar vooral voor ondernemers binnen de sectoren die het hardst zijn geraakt, zoals toeristisch-recreatieve bedrijven, horeca en retail.

Regeneratieve geneeskunde

De tweede activiteit waarvoor Limburg de subsidie wil gebruiken, betreft het valoriseren van kennis en inzichten op het gebied van regeneratieve geneeskunde. Eerdere investeringen van onder andere de Provincie Limburg hebben ertoe geleid dat Limburg een van de primaire universitaire kenniscentra heeft op het vlak van regeneratieve geneeskunde. Om hier economisch rendement uit te halen, moet binnen deze activiteit geïnvesteerd worden in automatisering, grootschalige productie en doorontwikkeling van materialen en apparatuur op de diverse Brightlands locaties.

Verbinding MKB aan majeure ontwikkelingen

Een derde speerpunt voor economisch herstel in Limburg zijn innovaties en toegepast onderzoek voor meetinstrumenten om zwaartekrachtgolven te detecteren, meten en registreren. Daarbij gaat het zowel om een verminderde belasting van het milieu als de ontwikkeling van sleuteltechnologieën. Het speerpunt sluit aan op de ambitie van Limburg om de ontwikkeling en bouw van de prestigieuze Einstein telescoop naar Zuid-Limburg te halen. De Provincie zet daarmee in op het verbinden van het innovatieve MKB aan deze ontwikkeling. Door nu te investeren in innovaties kunnen de kosten voor de bouw gereduceerd worden. Daarnaast is de verwachting dat innovatieve oplossingen die voor de mogelijke bouw van dit instrument ontwikkeld worden ook spil-over effecten zullen hebben naar andere toepassingen.

Digitalisering in agrofood

De vierde en laatste activiteit waarvoor eventueel subsidie beschikbaar kan komen, betreft innovaties in de Limburgse agrofoodsector, die participeren in het ecosysteem van de Campus Greenport Venlo. In het bijzonder gaat het dan om innovatieve agrofoodprojecten waarbij digitalisering een belangrijke rol speelt. Voor deze activiteit is echter pas budget beschikbaar indien er voor de eerder genoemde activiteiten onvoldoende projecten worden gehonoreerd om het beschikbare subsidieplafond te vullen.