Van 9 januari tot en met 1 maart jl. stond de derde oproep open voor projecten die vallen onder prioriteit ‘Versterking van het innovatiesysteem’ (1B1) en de tweede oproep voor projecten die vallen onder prioriteit ‘Koolstofarme economie’ (4F). Het loket is inmiddels gesloten.

Net als bij de twee eerdere calls was er voor de call ter versterking van het innovatiesysteem veel animo: er zijn 20 projecten ingediend, waarbij voor meer dan € 29 miljoen EFRO-subsidie is aangevraagd. Voor de call op het gebied van koolstofarme economie zijn 15 projecten ingediend, waarbij voor meer dan € 9 miljoen EFRO-subsidie is aangevraagd. Het subsidieplafond van beide calls bedraagt € 10 miljoen EFRO.

Stimulus Programmamanagement heeft alle ingediende projecten beoordeeld op volledigheid. Alle volledige en binnen OPZuid passende aanvragen worden in mei en juni voorgelegd aan de deskundigencommissies. Hierna zullen de aanvragers worden geïnformeerd of hun project zal worden gehonoreerd.