STA-OP

Het voorgestelde project is een samenwerking tussen InnoSIGN BV en het Catharina ziekenhuis, Eindhoven, met als doel een vernieuwend diagnostisch platform (OncoSIGNal) verder te ontwikkelen en in de kliniek toe te passen en daardoor de zorg van kankerpatiënten te verbeteren. OncoSIGNal helpt om beter te kunnen bepalen bij welke doelgerichte therapie een kankerpatiënt baat zal hebben, te beginnen bij moeilijk te behandelen, uitgezaaide eierstok- of wel ovariumkanker patiënten.

InnoSIGN heeft een unieke, gepatenteerde technologie ontwikkeld (OncoSIGNal) om kankerweefsel te analyseren. Op basis van het meten van mRNA (de moleculen in de cel die coderen voor eiwitten die de cel functie kunnen beïnvloeden) en het verwerken van de data met een geavanceerd wiskundig model wordt de activiteit van signaal transductie paden (STPs) in de cel bepaald. Deze signaalpaden bepalen het gedrag van cellen, en bij kanker is de activiteit van één of meerdere signaalpaden verstoord waardoor de cellen niet meer stoppen met delen. Bij eenzelfde tumor type zijn echter niet altijd dezelfde STPs geactiveerd; de tumor van iedere patiënt heeft zijn eigen specifieke STP profiel. Het meten van het specifieke profiel van de signaalpaden in de tumor zal het mogelijk maken de meest effectieve doelgerichte behandeling aan te wijzen om de groei van de tumor tegen te gaan leidend tot een “gepersonaliseerde behandeling” (therapie op maat).

De OncoSIGNal test kan 7 verschillende STPs tegelijk meten gebruikmakend van PCR technologie. De PCR gebaseerde test kan in de toekomst in een ziekenhuis omgeving routinematig worden ingevoerd. De test is snel uit te voeren op patiënten samples, waardoor een behandelend arts snel informatie krijgt over de tumor van de betreffende patiënt.

Binnen het voorgestelde project zal voor de eerste keer OncoSIGNal prospectief ingezet worden bij vrouwen met recidief (terugkerend) eierstokkanker. Deze vrouwen hebben, ondanks zeer intensieve therapie met chemotherapie en debulking chirurgie (een grote buikoperatie waarbij de tumor en de uitzaaiingen -metastasen- verwijderd worden), een zeer slechte prognose. De gemiddelde vijfjaars-overleving bedraagt in deze groep minder dan 30%. Er is daarom dringend behoefte aan nieuwe doelgerichte behandelingsmogelijkheden. Op basis van OncoSIGNal zal bepaald worden voor welk doelgericht medicijn(en) zij in aanmerking komen en hen ook als zodanig behandelen.

Op het moment dat behandeling met doelgerichte therapie mogelijk is kan een therapie met meer bijwerkingen, zoals chemotherapie, voorkomen worden. Daarnaast kan de meer effectieve doelgerichte therapie leiden tot kostenreductie en een verbeterde levensverwachting van de patiënt.

De resultaten van dit project zullen gebruikt worden voor de marktimplementatie van OncoSIGNal voor toepassing bij eierstokkankerpatiënten in Europa en Amerika, en worden voorgelegd bij verzekeraars om vergoeding aan te vragen. Daarnaast kunnen de resultaten ook gebruikt worden ter ondersteuning van het gebruik van OncoSIGNal bij andere, moeilijk te behandelen, kankertypes. Op dit moment lopen er ook studies waarin gekeken wordt welke STPs geactiveerd zijn bij agressieve borstkanker en prostaatkanker, om ook bij deze patiënten alternatieve, doorgerichte behandelmogelijkheden aan te wijzen. Het uiteindelijke doel is OncoSIGNal beschikbaar te maken voor het bepalen van de optimale doelgerichte therapie in een groot aantal moeilijk te behandelen kankers.

Projectinformatie

Prioriteit
(1.1 - Het versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en de invoering van geavanceerde technologieën)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Eindhoven
Startdatum:
4/1/2023
Einddatum:
4/15/2026

Begunstigde:

Adres:
High Tech Campus 11 5656 AE Eindhoven | Postbus 1350 5602 ZA Eindhoven
Eindhoven
Nederland
Partner(s):
InnoSIGN B.V. | Stichting Catharina Ziekenhuis

Financiering

EU (EFRO)
€ 482.805
Noord-Brabant:
€ 206.917
Totaal publiek:
€ 689.722
Totaal privaat:
€ 689.722
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.379.444

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek