De ontwikkeling van Nederlands Eerste Circulaire Vleesvervanger (NECV)

Eiwitten zijn essentiële bouwstenen voor het menselijk lichaam, maar de manier waarop eiwitten momenteel geproduceerd en geconsumeerd worden is niet langer houdbaar. In Nederland koopt men jaarlijks zo’n 40 kilo vlees per persoon (rund, varken en kip samen), ruim een verdubbeling ten opzichte van 50 jaar geleden. Daarnaast exporteert de Nederlandse veehouderij jaarlijks veel vlees. Hierdoor is de sector goed voor circa 10% van de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen en verbruikt de sector jaarlijks ruim 221 miljard liter water.

Een ander groot probleem in de huidige voedselketen is verspilling. Jaarlijks gaat er wereldwijd één derde van al het voedsel dat geproduceerd wordt verloren. Ongeveer 14% van het totaal gaat verloren tussen oogst en detailhandel. Volgens een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) zou het voorkomen van slechts een kwart van het voedsel dat verspild wordt of verloren gaat al een einde kunnen maken aan wereldhonger.

Om een bijdrage te leveren aan het oplossen van bovenstaande problemen, beoogt het consortium Nederlands Eerste Circulaire Vleesvervanger (NECV) te ontwikkelen. Binnen dit project wordt voortgebouwd op de valorisatietechnologieën van PeelPioneers (het valoriseren van sinaasappelschillen tot waardevolle biobased componenten), BeefyGreen (het opwaarderen van ongewenste delen van oesterzwammen/iringi) en FUMI (het produceren van eiwitten met geleigenschappen door middel van natuurlijke micro-organismen zoals bakkers-/biergist en micro-algen) en wordt expertise van Dalco (specialist in de ontwikkeling en productie van vegetarische en veganistische producten) gebruikt worden om tot een lekker, voedzaam en duurzaam eindproduct te komen dat op grote schaal geproduceerd kan worden.

Het project heeft twee hoofddoelstellingen:
• Het opzetten van een lokale waardeketen waarbij een eiwitrijk eindproduct volledig vanuit lokale circulaire restromen wordt geproduceerd. De processen waarbij reststromen (sinaasappelschillen, brouwersgist en ongewenste delen van oesterzwammen/iringi) worden binnen deze keten gevaloriseerd tot waardevolle componenten voor het eindproduct zijn reeds op minimaal pilot schaal bewezen (TRL5 is behaald) en zullen binnen dit project opgeschaald worden tot een commerciële schaal (TRL9).
• De ontwikkeling van Nederlands Eerste Circulaire Vleesvervanger (NECV), een volledig circulair, eiwitrijk eindproduct dat qua macro-nutrionele waardes gelijkwaardig is aan een plant-based eiwitbron en op sensorisch vlak (smaak, structuur) competitief is met het bredere marktsegment. Dit eindproduct zal in eerste instantie een burger zijn (vleesvervanger) die middels een lokale waardeketen geproduceerd zal worden. Daarnaast is het doel om het product volledig ‘clean label’ te maken, waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van ongewenste additieven.

Om de kwaliteit van het project garanderen wordt gebruik gemaakt van de kennis en expertise van de HAS Green Academy. Naast het feit dat deze expertise van toegevoegde waarde is voor de kwaliteit van het project, is het betrekken van lokale studenten van grote waarde voor het vergroten van de kennis en kunde in Zuid Nederland. De studenten zullen hierbij middels een praktijkopdracht nauw samenwerken met ervaren productontwikkelaars van de betreffende projectpartners. Zo wordt er niet alleen een nieuw product en circulaire keten ontwikkeld, maar wordt de Skillsontwikkeling binnen de regio ook bevorderd.

Projectinformatie

Prioriteit
(1.1 - Het versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en de invoering van geavanceerde technologieën)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
's-Hertogenbosch
Startdatum:
3/1/2023
Einddatum:
2/28/2025

Begunstigde:

Adres:
Koenendelseweg 29 5222 BG 's-Hertogenbosch | Bronland 10 6708 WH Wageningen | Scheepsboulevard 3 5705 KZ Helmond | Sweelinckstraat 8 5344 AE Oss
's-Hertogenbosch
Nederland
Partner(s):
PeelPioneers B.V. | FUMI Ingredients B.V. | BeefyGreen B.V. | Dalco Food B.V.

Financiering

EU (EFRO)
€ 560.032
Noord-Brabant:
€ 155.043
Totaal publiek:
€ 715.075
Totaal privaat:
€ 904.882
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.619.958

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek