De ontwikkeling van Nederlands Eerste Circulaire Vleesvervanger (NECV)

Jaarlijks gaat er wereldwijd één derde van al het voedsel dat geproduceerd wordt verloren. Ongeveer 14% van het totaal gaat verloren tussen oogst en detailhandel. Volgens een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) zou het voorkomen van slechts een kwart van het voedsel dat verspild wordt of verloren gaat al een einde kunnen maken aan wereldhonger. Om een bijdrage te leveren aan het oplossen van dit probleem, beoogt het
consortium Nederlands Eerste Circulaire Vleesvervanger (NECV) te ontwikkelen. Binnen dit project wordt voortgebouwd op de valorisatietechnologieën van PeelPioneers (het valoriseren van sinaasappelschillen tot waardevolle biobased componenten), BeefyGreen (het opwaarderen van ongewenste delen van oesterzwammen/iringi) en FUMI (het produceren van eiwitten met geleigenschappen door middel van natuurlijke micro-organismen zoals bakkers-/biergist en micro-algen) en wordt expertise van Dalco (specialist in de ontwikkeling en productie van vegetarische en veganistische producten) gebruikt worden om tot een
lekker, voedzaam en duurzaam eindproduct te komen dat op grote schaal geproduceerd kan worden.

Het project heeft twee hoofddoelstellingen:

  • Het opzetten van een lokale waardeketen waarbij een eiwitrijk eindproduct volledig vanuit lokale circulaire restromen wordt geproduceerd. De processen waarbij reststromen (sinaasappelschillen, brouwersgist en ongewenste delen van oesterzwammen/iringi) binnen deze keten gevaloriseerd worden tot waardevolle componenten voor het eindproduct zijn reeds op minimaal pilot schaal bewezen en zullen binnen dit project opgeschaald worden tot een commerciële schaal.
  • De ontwikkeling van Nederlands Eerste Circulaire Vleesvervanger (NECV), een volledig circulair, eiwitrijk eindproduct dat qua
    macro-nutrionele waardes gelijkwaardig is aan een plant-based eiwitbron en op sensorisch vlak (smaak, structuur) competitief is
    met het bredere marktsegment.

Dit eindproduct zal middels een lokale waardeketen geproduceerd zal worden. Daarnaast is het doel om het product volledig ‘clean label’ te maken, waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van ongewenste additieven. Om de kwaliteit van het project garanderen wordt gebruik gemaakt van de kennis en expertise van de HAS Green Academy. Naast het feit dat deze expertise van toegevoegde waarde is voor de kwaliteit van het project, is het betrekken van lokale studenten van grote waarde voor het
vergroten van de kennis en kunde in Zuid Nederland.

Projectinformatie

Prioriteit
Het versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en de invoering van geavanceerde technologieën (1.1)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
's-Hertogenbosch
Startdatum:
3/1/2023
Einddatum:
2/28/2025

Begunstigde:

Adres:
Koenendelseweg 29
's-Hertogenbosch
Nederland
Partner(s):
FUMI Ingredients B.V.; BeefyGreen B.V.; Dalco Food B.V.

Financiering

EU (EFRO)
€ 560.032
Noord-Brabant:
€ 155.043
Totaal publiek:
€ 715.075
Totaal privaat:
€ 904.882
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.619.958

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier