Handboek EFRO 2021-2027 beschikbaar

Het Handboek EFRO 2021-2027, gericht op de uitvoering van de vier Nederlandse EFRO-programma’s, is beschikbaar. Het heeft betrekking op subsidies die verstrekt worden vanuit deze programma’s en geeft uitleg over de procedures en regelgeving.

Het handboek is opgesteld door de vier EFRO-Beheerautoriteiten in Nederland. Het kan tussentijds worden aangepast. U kunt de meest recente versie vinden op de websites van de Beheerautoriteiten. Daar waar dat van toepassing is, is in de tekst met een hyperlink een verwijzing gemaakt naar de documentatie (bijvoorbeeld regelgeving) waaraan wordt gerefereerd. Deze hyperlinks kunnen gebruikt worden in de digitale versie.

Let op: het handboek is bedoeld ter ondersteuning en heeft geen juridische status. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Het is wel zo dat u in opzet voldoet aan de geldende regelgeving als u werkt in overeenstemming met het handboek. Dit handboek voorziet echter niet in alle uitzonderlijke situaties. Voor specifieke vragen kunt u zich wenden tot uw contactpersoon bij Stimulus Programmamanagement.

Document

Handboek EFRO 2021-2027 v1.0

Uitvoering van Europees beleid in de regio

Voor de uitvoering van het EFRO in Nederland zijn vier programma’s  opgesteld die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. Voor elk programma is een Beheerautoriteit aangesteld.

  • Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (Beheerautoriteit Noord), dat zich richt op het grondgebied van de provincies Drenthe, Friesland en Groningen.
  • De Provincie Gelderland (Beheerautoriteit Oost) die zich richt op het grondgebied van de provincies Gelderland en Overijssel.
  • De Provincie Noord-Brabant – Stimulus Programmamanagement (Beheerautoriteit Zuid) die zich richt op het grondgebied van de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.
  • De Gemeente Rotterdam (Beheerautoriteit West) die zich richt op het grondgebied van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht.

Landsdeling beheerautoriteiten

Gezamenlijk werken de Beheerautoriteiten met EFRO aan structurele versterking van de regionale economie en daarmee aan economische groei in Nederland.