‘Dikke rapporten met veel mooie plaatjes niet nodig’

Marc Hendrikse, voorzitter van de Adviescommissie, wordt enthousiast van de inspirerende ideeën die ter beoordeling op tafel komen. Een kijkje achter de schermen.
Eerst beoordelen de leden van de Adviescommissie de projectaanvragen afzonderlijk en geven ze deze punten voor vijf criteria. Marc: ‘De leden hebben veel kennis en ervaring op hun vakgebied en zijn “gezond eigenwijs”. Soms levert dit pittige discussies op, maar het lukt uiteindelijk altijd om op één lijn te komen bij de eindbeoordeling. Dan krijgt een project een totaal aantal punten en dat bepaalt de plek op de ranglijst.’ De aanvrager kan maximaal 20 punten scoren per criterium: 100 punten in totaal. Per criterium moet de aanvrager minimaal 10 punten scoren en in totaal minimaal 70 punten.

Overigens, er zijn ook knock-out-criteria. Voldoen projecten hieraan niet, dan vallen ze sowieso buiten de boot. Deze criteria worden vooraf duidelijk aangegeven.

Heldere doelstelling
‘Alleen een goed idee levert nog geen goede beoordeling op’, legt Marc uit. ‘Het is ook belangrijk dat de indiener dit idee concreet opschrijft. Zo is “Het draagvlak verhogen voor  duurzame energie” niet concreet genoeg. Wel een heldere doelstelling is bijvoorbeeld: 10 procent van de inwoners van een stad is van plan binnen vijf jaar zonnepanelen aan te schaffen.’

Kern van het idee
‘Een goede subsidieaanvraag draait niet om dikke rapporten of mooie plaatjes’, zegt Marc ‘Het gaat om de kern van je idee. Het is de kunst om dit compact op te schrijven.’ Marc adviseert aanvragers zich te verplaatsen in mensen die het project niet kennen. Wanneer aanvragers het niet eens zijn met het oordeel van de Adviescommissie en bezwaar maken, komen ze vaak met nieuwe uitleg en informatie. ‘Helaas mogen we in ons nieuwe oordeel alleen meenemen wat al in het projectplan stond. Een goede aanvraag is dus ook compleet.’

Tips van Marc Hendrikse:
Maak uw aanvraag:

1. Concreet
Wat wilt u bereiken? Geef dit zoveel mogelijk weer in cijfers.

2. Compact
Geef de kern van uw project goed weer, zonder overdreven of wollige tekst.

3. Compleet
Vertel het hele verhaal. Veronderstel niet te snel dat mensen sommige zaken wel weten.

Lees meer over het OPZuid 2021-2027, Europees programma voor transitiegedreven innovatie.