Eerste openstelling OPZuid in september 2022

Op 31 mei is het besluit genomen om de eerste openstelling van het EFRO-programma OPZuid 2021-2027 uit te stellen tot september 2022. Het proces rondom de officiële goedkeuring van het programma door de Europese Commissie en bijbehorende subsidieregeling is nog niet afgerond, waardoor de beschikbare middelen nog niet vrijgegeven kunnen worden. Dit betekent dat er dit kalenderjaar één openstelling komt voor de volledige jaartranche van 30 miljoen euro. Projecten dienen zich te richten op één of meerdere van de aangewezen thema’s.

De verwachte openstellingsdatum is 12 september 2022. De sluitingsdatum is 4 november 2022 om 17:00 uur. De openstelling wordt pas definitief als de toekenningsbeschikking van de Europese Commissie is ontvangen en de nationale regelgeving is gepubliceerd. .

De openstelling betreft een tender. Daarbij geldt dat alle projectaanvragen in behandeling worden genomen die uiterlijk op de sluitingsdatum om 17:00 uur ingediend zijn en alle benodigde stukken bevatten. De voorlichting over de kaders en doelstellingen van het programma is in april al gestart, dus potentiële aanvragers kunnen aan de slag met het ontwikkelen van toonaangevende technologische en niet-technologische OPZuid-projecten.

Onderstaand schema geeft u een overzicht van de thema’s binnen de  openstelling:

Hulp en advies
Vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen, campussen, maatschappelijke organisaties en gemeenten in Zuid-Nederland worden opgeroepen om met goede projectideeën te komen en coalities te smeden. Stimulus Programmamanagement en medewerkers bij de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg staan klaar om hen van hulp en advies te voorzien waarmee zij kansrijke projecten kunnen bouwen.

OPZuid
Het OPZuid 2021-2027 stelt in totaal 105 miljoen subsidie beschikbaar voor innovatieprojecten die bijdragen aan de noodzakelijke versnelling van transities op het vlak van klimaat, energie, grondstoffen, landbouw en voeding en gezondheid. Het geld is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Hier bovenop komt de cofinanciering die het Rijk en de provincies binnen het programma aanbieden.

Bent u geïnteresseerd in de subsidiemogelijkheden binnen het nieuwe OPZuid 2021-2027? Kijk dan op de website van Stimulus Programmamanagement en abonneer u op de nieuwsbrief.

Relevante documenten: