Nieuw OPZUID-programma benut innovatie voor economische én maatschappelijke impact

Met drie regionale voorlichtingsbijeenkomsten in Venlo, Den Bosch en Vlissingen is deze week het startschot gegeven voor het nieuwe Europese EFRO-programma in Zuid Nederland. Het OPZUID 2021-2027 stelt 105 miljoen subsidie beschikbaar voor innovatieprojecten die bijdragen aan de noodzakelijke versnelling van transities op het vlak van klimaat, energie, grondstoffen, landbouw en voeding en gezondheid. Dit bedrag is exclusief de cofinanciering die het Rijk en de provincies aanbieden.

Honderden vertegenwoordigers van regionale bedrijven, kennisinstellingen, campussen, maatschappelijke organisaties en gemeenten woonden de ‘Stimulus on the Road’-bijeenkomsten bij. Zij werden opgeroepen om met goede projectideeën te komen en coalities te smeden. Stimulus Programmamanagement en speciaal daarvoor aangewezen medewerkers bij de provincies staan klaar om potentiële aanvragers van hulp en advies te voorzien waarmee zij kansrijke projecten kunnen bouwen.

Sterke innovatiesystemen benutten

De provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg beschikken over sterke innovatie-ecosystemen. Door ketensamenwerking in de regio wordt gewerkt aan innovaties op het gebied van klimaat, energie, gezondheid, landbouw en voeding en  grondstoffen. Zuid-Nederland heeft een brede focus. Initiatieven richten zich onder meer op digitale connectiviteit, schone energietechnologieën, duurzame bouw, de vermindering van emissies, de sanering van industrieterreinen en de omscholing van werknemers. Een Europees programma als OPZUID stimuleert nieuwe vormen van samenwerking en zorgt ervoor dat innovatieve oplossingen sneller ontwikkeld kunnen worden. Het geld komt terecht bij bedrijven, kennisinstellingen, gemeenten,  burgercorporaties, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en campussen. Daarmee draagt het programma niet alleen bij aan de realisatie van de genoemde transities maar ook aan een brede welvaart waar zowel inwoners als bedrijven van profiteren.

Twee openstellingen per jaar

Per jaar zullen er naar verwachting twee perioden zijn waarbinnen projecten ingediend kunnen worden. De ambitie van Stimulus Programmamanagement is om de eerste openstelling nog voor de zomer te doen. Of dat haalbaar zal zijn, wordt de komende maand duidelijk. Echter na deze voorlichting zijn in elk geval de kaders voor potentiële aanvragers duidelijk en kunnen ze aan de slag met het ontwikkelen van toonaangevende technologische en niet-technologische OPZUID-projecten.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in de subsidiemogelijkheden binnen het nieuwe OPZUID 2021-2027? Kijk dan op de website van Stimulus Programmamanagement en abonneer u op de nieuwsbrief.

Interessante documenten: