Online bijeenkomst ‘Samen bouwen aan de toekomst van Zuid-Nederland’

U bent van harte welkom bij de kick-off van de nieuwe Europese programma’s op woensdag 3 maart 11:00-12:10 uur

De provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland slaan de handen ineen voor innovatie, verduurzaming en economisch herstel in de regio. Europese programma’s helpen hen daarbij.

Binnenkort gaat een aantal nieuwe programma’s van start dat ondernemers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties financiële steun biedt om te innoveren en verduurzamen. Kortlopende programma’s die specifiek een reactie zijn op de gevolgen van de COVID-19 pandemie, maar ook langlopende programma’s die tot stand zijn gekomen in nauwe samenspraak met alle belanghebbenden.

Met de Regionale Innovatie Strategie in de hand, wordt de innovatiekracht van Zuid-Nederland optimaal ingezet om economische groei te stimuleren en in de drie provincies noodzakelijke maatschappelijke transities te versnellen op het gebied van klimaat, energie, gezondheid, landbouw en voeding en grondstoffen. De lessen die we de afgelopen jaren hebben geleerd, zijn vertaald naar verbeteringen op zowel strategisch- als uitvoeringsvlak.

Op 3 maart a.s. van 11:00-12:10 uur interviewen wij vier bestuurders die bouwen aan de toekomst van Zuid-Nederland. Gouverneur Theo Bovens van Limburg en de gedeputeerden Martijn van Gruijthuijsen van Noord-Brabant, Jo-Annes de Bat van Zeeland en Andy Dritty van Limburg. Samen gaan zij in gesprek over regionale uitdagingen, raakvlakken en het hefboomeffect dat samenwerking over provincie- en landsgrenzen heen teweeg brengt in de regio.

Wij nodigen u van harte uit om de livestream bij te wonen.

 

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag