Vanaf 1 juni 2018, 9.00 uur tot 30 november, 17:00 uur, kunnen ondernemers uit Zuid-Nederland opnieuw subsidie aanvragen voor projecten gericht op het sneller op de markt brengen van producten, processen en diensten. De openstelling van de regeling “Valorisatievermogen voor het MKB” (1B2) maakt deel uit van het Europese innovatieprogramma voor Zuid-Nederland (OPZuid). Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen. Daarnaast biedt het MIT Zuid mogelijkheden voor subsidie voor R&D samenwerkingsprojecten. Aanvragen voor MIT kunnen tot 6 september 2018 worden ingediend.

Kwaliteit projectaanvragen

Aanvragers kunnen hun project indienen tussen 1 juni (09.00 uur) en 30 november 2018 (17.00 uur) via de webportal van Stimulus Programmamanagement. In totaal is
€ 6.108.618 subsidie beschikbaar. Er wordt opnieuw gewerkt met een tendersysteem, waarbij projecten onderling vergeleken worden op basis van de OPZuid-criteria. Een onafhankelijke deskundigencommissie beoordeelt de aanvragen. Een zesje is niet goed genoeg; alleen de beste projecten worden gehonoreerd. Hierbij is voor de deskundigencommissie niet alleen een goed projectplan van belang, maar ook de beschrijving van het proof of principle en het perspectief na afloop van het project. Is er een daadwerkelijk marktperspectief? Hoe is de businesscase opgebouwd?

De lat ligt hoog. Aanvragers kunnen daarom terecht bij de provinciale OPZuid-contactpersonen en uitvoeringsorganisatie Stimulus Programmamanagement voor informatie over de regelingen en advies voor het opstellen van een goede projectaanvraag. Of het nu gaat om het bespreken van de mogelijkheden en onmogelijkheden, het toetsen van een idee of de beoordeling van concept projectinitiatieven op ontvankelijkheid, volledigheid en duidelijkheid. Ga via deze link naar de contactgegevens van onze collega’s. De subsidieregeling en aanvraagformulieren zijn naar verwachting medio april beschikbaar en zijn dan te vinden bij de OPZuid-regelgeving documenten op deze website. De zevende wijzigingsregeling is daar reeds opgenomen. Daarin staan de datum van openstelling en het beschikbare subsidiebedrag vermeld.

Verschil met 1B2-subsidieregeling van 2017

In vergelijking tot de subsidieregeling 1B2 uit 2017 zijn er twee wijzigingen:

  • als onderdeel van het beoordelingsproces toegevoegd dat de deskundigen aanvragers kunnen uitnodigen om een verhelderende toelichting over hun project te geven. De aanvragers die een project hebben ingediend, ontvangen in juni van Stimulus Programmamanagement een uitnodiging om een datum in hun agenda te reserveren. Als de deskundigencommissie de ranking van de projecten heeft opgesteld, is duidelijk welke aanvragers zij willen uitnodigen. De aanvragers ontvangen vervolgens van Stimulus Programmamanagement een bevestiging van de uitnodiging inclusief de vragen die de deskundigen aan de aanvragers zal stellen óf een annulering van de reservering van de vergadering. Zie voor een verdere toelichting de procesplanning).
  • Aan het format van het projectplan is een vraag toegevoegd over het in het project toegepaste proof of principle.

Verschil tussen OPZuid 1B2 en MIT Zuid R&D-projecten

De regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT Zuid) is een nationaal instrument dat de innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen stimuleert. Onderdeel van dit instrument is de regeling MIT Zuid R&D-projecten waarbij samenwerkingsverbanden van tenminster twee MKB-ondernemingen subsidie kunnen krijgen voor R&D samenwerking.

Voor de MIT regeling kunnen van 2 juli (09.00 uur) tot en met 6 september 2018 (17.00 uur) R&D samenwerkingsprojecten worden ingediend. Waar OPZuid werkt met de vereiste van crossovers, is deze vereiste in MIT Zuid niet aanwezig. Omdat OPZuid een Europese regeling is en het MIT Zuid een landelijke regeling is, zijn bovendien de administratieve lasten voor aanvragers in MIT Zuid lager. Enkele andere verschillen tussen beide regelingen leest u in onderstaande tabel:

OPZuid 1B2 “Valorisatievermogen MKB” MIT Zuid “R&D samenwerking”
Doelgroep Primair MKB (aanvrager), maar ook grootbedrijf en kennisinstelling kunnen in samenwerking met het MKB subsidie ontvangen Enkel MKB’ers kunnen subsidie ontvangen

 

Subsidiehoogte individuele projecten; subsidie-percentage Maximaal € 250.000; 25% Niet mogelijk
Subsidiehoogte projecten R&D samenwerking Minimaal € 350.000 –

maximaal € 750.000; 35%

Maximaal € 350.000; 35%
Crossover Vereiste Verdeelcriterium, maximaal 10 op 100 punten te verdienen
Openstelling-termijn 1 juni; 9.00 uur – 30 november 2018; 17.00 uur 2 juli; 9.00 uur – 6 september 2018, 17.00 uur

 

Subsidieplafond € 6.108.618 € 7.324.800

In de 1B2-subsidieregeling (volgt medio april) en MIT Zuid-subsidieregeling  kunt u de precieze voorwaarden vinden die aan projecten worden gesteld.

Op zoek naar inspiratie? Kijk dan eens naar de 1B2-projecten  en de MIT Zuid-projecten