Nederland en Oostenrijk eerste EU-landen die gebruik maken van REACT-EU

De Europese Commissie heeft vanmorgen de wijziging goedgekeurd van vier lopende EFRO-programma’s in Nederland en Oostenrijk, waaronder OPZuid 2014-2020. Aanleiding voor de wijziging zijn de extra middelen die de EU beschikbaar stelt in het kader van REACT-EU. Het gaat om een extra subsidiebudget van bijna 262 miljoen euro. Om deze subsidie zo snel mogelijk toe te kennen aan projecten die bijdragen aan economisch herstel van de regio’s, is ervoor gekozen om de bestaande programma’s en uitvoeringsstructuren te gebruiken. Hiervoor is echter wel een officiële programmawijziging nodig, niet alleen vanwege de vergroting van het programmabudget, maar ook om de specifieke regionale thema’s en sectoren te duiden waar het geld naartoe gaat.

De REACT-EU-middelen zijn onderdeel van het corona herstelpakket van de EU en dienen ter overbrugging naar een lange termijn herstelplan. Naar verwachting zal de Europese Commissie de komende weken nog meer gewijzigde EFRO-programma’s goedkeuren. Zo werd in de loop van de dag bekend dat ook Kansen voor West (het EFRO-programma in West-Nederland) akkoord bevonden is.

Vooruitlopend op het officiële besluit van de Europese Commissie, hebben OPZuid, OP Noord (SNN), OP Oost en Kansen voor West onlangs het loket voor projectaanvragen reeds geopend.

U leest het volledige, Engelstalige, persbericht hier.

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag