MIT-regeling 2021

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de twaalf provincies zijn voornemens om ook in 2021 de MIT-regeling weer open te stellen voor innovatieve ondernemers. Dit in afstemming met de Topsectoren en MKB-Nederland.

Op dit moment wordt gewerkt aan aanpassing van de regeling, zodat deze in lijn wordt gebracht met het vernieuwde innovatiebeleid. Landelijk is dat het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid in combinatie met de sleuteltechnologieënaanpak. Regionaal hebben veel provincies hun economisch beleid herijkt en zijn nieuwe Regionale Innovatie Strategieën voor Slimme Specialisatie (RIS3) opgesteld. Ook in dat regionale beleid zijn missies en sleuteltechnologieën leidend. Dat biedt kansen om tot één gezamenlijk beleidskader voor de regeling te komen.

Gestreefd wordt naar publicatie van de verschillende regionale en landelijke regelingen eind februari / begin maart 2021 en openstelling van de regelingen voor kennisvouchers en voor Haalbaarheidsprojecten in de tweede helft van april. Voor de regeling voor R&D-Samenwerkingsprojecten wordt gestreefd naar openstelling van de tender begin juni en sluiting één week na de laatste zomervakanties in Nederland, d.w.z. in week 36.

MKB’ers die een project willen indienen, wordt geadviseerd met deze inhoudelijke bijstelling van het beleid rekening te houden. Voor projecten die al gericht zijn op de verschillende maatschappelijke opgaven verandert er niet zo veel. Voor andere projecten kan dat wel het geval zijn. Voor de context van het nieuwe beleid, voor de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) en voor voorbeelden kunt u zich oriënteren via www.topsectoren.nl en via deze site naar de afzonderlijke thema’s. Vanaf het moment van publicatie zijn de verschillende indieningsloketten ook weer beschikbaar voor vragen.

 

Afbeelding van samenwerking aan innovatie