Is er al nieuws over de loting?

Door Stimulus wordt geen uitspraak gedaan over de lotingslijst totdat deze vaststaat. Berichtgeving hieromtrent zal volgen in de beschikking waarvoor wij zorgdragen om deze binnen de beslistermijn van 12 weken met aanvragers te delen.