Ontwikkeling Mini Deburrer

In dit project werken Timesavers en W.B.M. Staal Service Centrum samen aan een innovatieve kleine ontbraammachine (de Mini Deburrer). Een hoge(re) slijpkwaliteit, verbeterd slijpen (finish aanbrengen), ontbramen en afronden, is in alle segmenten steeds vaker een belangrijke eis vanuit de markt. Dit betekent dat de huidige machinerie in het lage segment straks niet meer kan voldoen aan deze stijgende kwaliteitseisen. Ten tweede zien we een trend dat de marges van de lage segment machines elk jaar afnemen als gevolg van de toenemende (loon)kosten in Azië en/of Oost-Europa. Parallel aan deze trends zien we juist dat in West-Europa de productiekosten afnemen als gevolg van de robotisering en automatisering (Smart Industry). Doordat het Smart Industry principe een grote vlucht neemt in West-Europa kan er in vergelijking met enkele jaren geleden vele malen efficiënter worden geproduceerd. Hier ontstaat het potentieel en de aanleiding van dit project, namelijk het terugbrengen van de productiekosten.

Timesavers ontwikkelt en produceert machines voor het ontbramen, slijpen, finishen en afronden van materialen met een hoge precisie. Timesavers heeft een unieke technologie op basis van innovatieve roterende borstels (afkorting Rb) ontwikkeld die geschikt is voor machines op grote schaal. Omdat er steeds meer lokaal en op kleinere schaal wordt geproduceerd en er steeds hogere eisen worden gesteld aan de afwerking van materialen, heeft Timesavers de haalbaarheid onderzocht van het ontwikkelen van een kleine machine met Rb-technologie die in Europa geproduceerd gaat worden. Uit dit onderzoek bleek dat dit haalbaar is en er voldoende potentie aanwezig is om een volgende stap in het innovatieproces te zetten. Het behalen van een voldoende lage kostprijs is een grote uitdaging en betekent dat Timesavers voor nieuwe uitdagingen staat op het gebied van product- en procesontwikkeling. Om deze uitdagingen aan te gaan is er een unieke samenwerking gevormd tussen Timesavers en WBM.

WBM is expert op het gebied van complexe metaalbewerking en is zich aan het ontwikkelen van toeleverancier naar volwaardige strategische productiepartner. WBM ziet de vraag naar het gebruik van hoogsterkte staal en voortdurende complexere producten en halffabricaten toenemen, samen met afnemende seriegroottes en hogere kwaliteitseisen. Om de markt steeds beter te kunnen bedienen wil zij zich ontwikkelen tot strategisch partner door de samenwerking aan te gaan met innovatieve productontwikkelaars.

Samen ontwikkelen Timesavers en WBM in dit project de Mini Deburrer: een innovatieve en volledig nieuwe ontbraammachine in combinatie met een Smart Industry productieproces. Om de machine zo kostenefficiënt mogelijk te kunnen maken zal deze bestaan uit relatief licht plaatmateriaal en gebruik maken van een geautomatiseerd productieproces waarbij er zoveel mogelijk plaatbewerkingen worden ingezet om dure, overbodige handelingen in het proces te vermijden.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Zeeland
Projectlocatie
GOES
Startdatum:
11-9-2019
Einddatum:
10-9-2021

Begunstigde:

Adres:
Fruitlaan 20 - 30
GOES
Nederland
Partner(s):
Timesavers International; W.B.M. Staal Service Centrum

Financiering

Rijk:
€ 88.297
Zeeland:
€ 50.000
Limburg:
€ 38.297
Overig :
€ 88.297
Totaal publiek:
€ 264.891
Totaal privaat:
€ 336.346
Totale subsidiabele kosten:
€ 601.237

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek