Industriële opschaling van biobased engineered bio-bitumen en black water treatment

Ingenia Consultants & Engineers BV (Ingenia) heeft met ondersteuning van een MIT subsidie op labschaal de haalbaarheid aangetoond van de productie van bio-bitumen uit organische grondstoffen. Bio-bitumen kan fossiel bitumen vervangen bij de productie van asfalt. Met behulp van een recentelijk toegekende Interreg Crossroads subsidie wordt een eerste pilot reactor gebouwd. Hierbij is Bjond Innovation b.v.b.a als R&D partner aangesloten. Bjond is materiaaldeskundige en heeft de relatie met de asfaltmarkt. Bjond is in deze MIT aanvraag geen subsidie vragende partner.

Deze MIT R&D aanvraag is gericht op reststromen die bij de productie van bio-bitumen vrijkomen: dit zijn bio-char en black water. Met behulp van de ontwikkeling van nieuwe zuiveringstechnieken moeten alle reststromen volledige hergebruikt en verwaard kunnen worden.

Voor het verwerken van de black water reststroom die vrijkomt in het bio-bitumen proces is projectpartner Numosa aan boord. Numosa heeft met een (andere) MIT haalbaarheidsstudie op labschaal aangetoond dat black water kan worden omgezet in schoon water en nutriënten. Het slib dat hierbij vrijkomt wordt weer opnieuw in het productieproces voor bio-bitumen opgenomen. Door een extra zuiveringsstap toe te voegen aan het bio-bitumen productieproces kan ook het vrijkomende bio-char hergebruikt en verwaard worden. De cirkel is rond. Black water treatment maakt onderdeel uit van een Sanitation Unit waarin eveneens yellow- en grey water wordt gezuiverd. Dit MIT R&D-project is een vervolg op beide haalbaarheidsonderzoeken. De samenwerking met Bjond b.v.b.a zal binnen dit MIT R&D project een goede relatie garanderen met de asfaltmarkt, ook al is dit bedrijf binnen deze aanvraag geen subsidie vragende partner.

Jaarlijks wordt in Nederland 15 miljoen ton asfalt verwerkt. Het asfalt bestaat voor 5% uit bitumen, dit is een jaarlijks verbruik van 750.000 ton bitumen. Binnen de productie van asfalt, is het bitumen productieproces verantwoordelijk voor de hoogste uitstoot van broeikasgas. De bio-bitumen die wordt geproduceerd uit organische grondstoffen, kan technisch gezien de fossiele bitumen vervangen. De verwachting van de betrokken wegenbouwers is dat de bio-bitumen in eerste instantie de fossiele bitumen voor 50% kan vervangen. Door de fossiele bitumen uiteindelijk volledig te vervangen door bio-bitumen, wordt de CO2 footprint verminderd met 865.000 ton CO2 per jaar. Via black water treatment wordt dan bij volledige vervanging door bio-bitumen op jaarbasis 5.211.750.000 ton black water omgezet in schoon water en nutriënten.

De beoogde projectresultaten zijn de volgende:
1. De industriële opschaling van de verwerkingsstap van bio-char is aangetoond (TRL 7);
2. De industriële opschaling van de verwerking van black water naar hygiënisch water en nutriënten is aangetoond (TRL 7);
3. Een business case is ontwikkeld in samenwerking met asfaltproducenten voor de vermarkting van de gecombineerde bio-bitumen- en black water productielijnen op de Nederlandse en Europese markt;
4. De gehele Sanitation Unit is doorontwikkeld tot TRL 7;
5. Een business case is ontwikkeld voor de vermarkting van Sanitation Units, gekoppeld aan de gecombineerde bio-bitumen- en black water productielijnen, in gebieden waar deze infrastructuur ontbreekt;
6. Biomassa wordt volledig verwaard op basis van marktvragen.

Het project is een crossover tussen de topsectoren HTSM en Agrofood.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Eindhoven
Startdatum:
01-10-2017
Einddatum:
30-09-2019

Begunstigde:

Begunstigde:
Ingenia Consultants & Engineers B.V.
Adres:
Esp 118
Eindhoven
Nederland
Partner(s):
Ingenia Consultants & Engineers B.V.; Horses & Horticulture B.V.

Financiering

Rijk:
€ 86.012
Noord-Brabant:
€ 86.012
:
€ 86.012
Totaal publiek:
€ 258.035
Totaal privaat:
€ 355.262
Totale subsidiabele kosten:
€ 613.297

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek