Development of the Rehab Move

De economische crisis, klimaatverandering en de veranderende maatschappij zijn voor veel mensen aanleiding om zich bewuster bezig te houden met onder andere hun eigen welzijn en het milieu. Een meer bewuste levensstijl kan zich op verschillende manieren uiten. Voor veel mensen uit zich dit in een gezondere leefstijl, waarin men gezond eet en voldoende beweegt. Dit heeft een sterke toename in het aantal sportende mensen teweeggebracht. Door deze toename in het aantal sportende mensen en een bewustere levensstijl groeit ook het aantal sportblessures.

In totaal raakten in 2013 ongeveer 4,5 miljoen sporters geblesseerd (Bron: OBiN). De stijging van het aantal blessures van 2011 naar 2012 lag rond de 500.000 blessuregevallen. Met de stijging van het aantal blessures is eveneens een stijging in het aantal echografieën waar te nemen. Naast inwendig metingen middels echografie voor dataverzameling vormen onze voeten tegenwoordig ook een bron van veel informatie. Er zijn bijvoorbeeld al slimme schoenen die zijn uitgerust met slimme druksensoren, versnellingsmeters, die stappen tellen en calorieverbruik bijhouden. Middels sensoren in de schoenzolen kunnen lichaamsbewegingen, balans en drukpunten worden gemeten. Deze gedetailleerde informatie kan helpen om de loopstijl aan te passen en zo minder blessures te krijgen en zo efficiënter te sporten.

Het consortium in onderhavig project bestaat uit USONO, dit is een op de High Tech Campus in Eindhoven gevestigde innovatieve startup onderneming. De startup richt zich met name op de ontwikkeling van slimme oplossingen voor de medische sector, met een bijzondere affiniteit voor de echografie. De projectpartner is ATO-gear, een internationale startup gevestigd op Strijp-S in Eindhoven en richt zich op de ontwikkeling van wearable electronics. Het bedrijf is voortgekomen uit jarenlang onderzoek door TNO.

Doel van dit project is het ontwikkelen van de ‘’Rehab Move’’ als een flexibel en gebruiksvriendelijk product voor de gebruiker, waarmee zowel externe als interne parameters van het bewegingsapparaat in beeld gebracht kunnen worden, om zo blessures te voorkomen, spierherstel/revalidatie te bespoedigen en trainingseffectiviteit te verhogen. Het eindproduct zal bestaan uit: een flexibele wearable, de hoog sensitieve druksensortechnologie en een software applicatie waarin alle data wordt opgeslagen, gekoppeld en geïnterpreteerd. Alle drie de onderdelen behoeven nog een volledige ontwikkeling voordat het in een gezamenlijk eindproduct toegepast kan worden. Onderhavig project sluit goed aan bij de topsectoren waar Zuid-Nederland op wil excelleren met in het bijzonder de Topsector Life Sciences & Health (LSH). Daarnaast heeft een crossover met de Topsector High Tech Systemen & Materialen (HTSM) met raakvlakken met onder andere de thema’s Embedded Systems en Healthcare door de hard- en software die ontwikkeld gaat worden. Het eindresultaat is dat USONO en ATO-Gear een technische werkend prototype hebben ontwikkeld dat na CE-markering en klinische validatie als commercieel product op de markt gebracht kan worden, met klanten in de sportwereld maar ook in de medische sector.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
EINDHOVEN
Startdatum:
1-1-2019
Einddatum:
31-12-2020

Begunstigde:

Adres:
High Tech Campus 12
EINDHOVEN
Nederland
Partner(s):
Usono B.V.; ATO-gear Holding B.V.

Financiering

Rijk:
€ 93.626
Noord-Brabant:
€ 93.626
Overig :
€ 93.626
Totaal publiek:
€ 280.878
Totaal privaat:
€ 356.680
Totale subsidiabele kosten:
€ 637.558

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek