A CO2-reduction toolbox towards sustainable supply chains

Achtergrond
Om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 te halen is het noodzakelijk dat de totale CO2-uitstoot van de logistieke sector, en dan voornamelijk transport, flink omlaaggaat. Dit is extra lastig omdat de vraag naar transport de komende jaren naar verwachting sterk zal stijgen door groeiende welvaart, globalisering, hogere klanteisen, etc. De verantwoordelijkheid voor de CO2-reductie ligt niet alleen bij de overheid, maar zeker ook bij bedrijven. Het is onvermijdelijk dat ook voor bedrijven in de komende jaren de eisen aan CO2-uitstoot steeds strenger worden.

Om de vereiste totale CO2-uitstoot vermindering te realiseren kunnen we niet alleen vertrouwen op technologische ontwikkeling. Het is ook noodzakelijk om naar het ontwerp, inrichting en besturing van de supply chains te kijken om de doelstellingen te kunnen halen.

Vanuit de markt is er een behoefte om aan de slag te gaan met CO2-reductie, maar tot nu toe is er nog geen tool die aangeeft hoeveel CO2-uitstoot er plaatsvindt en daarnaast ook een advies kan geven hoe een CO2-reductie kan worden bereikt in de supply chain. Er is dus een noodzaak om tools te ontwikkelen die logistieke duurzaamheidscriteria meenemen in de analyse en optimalisatie van supply chains. Hierin bestaat de optimalisatie uit het selecteren, doorrekenen en implementeren van de juiste maatregelen om daadwerkelijk CO2-reductie te behalen.
Doelstelling
De projectpartners Argusi en P4LOG willen een toolbox gaan ontwikkelen waarin tools en technieken zitten die ervoor zorgen dat bedrijven hun supply chains netwerken kunnen optimaliseren op duurzaamheid, in plaats van alleen gericht op kosten en service (zoals nu gebruikelijk is). Daarnaast implementeert de te ontwikkelen toolbox daadwerkelijk de maatregelen in de bedrijfsvoering van deze bedrijven.
Waarde en topsector
Voor de topsector Logistiek is dit project een zeer welkome bijdrage aangezien duurzaamheid een van de belangrijke thema’s is. Het project van Argusi en P4LOG sluit hier dan ook naadloos op aan.
De economische waarde die gecreëerd wordt voor de Zuid-Nederlandse economie is dat middels de te ontwikkelen applicatie er onder andere voor gezorgd kan worden dat er binnen Zuid-Nederland richting de klimaatdoelen wordt gewerkt die zijn gesteld.

Tevens focust het project zich op een van de gebieden waar volgens het RIS3 groeipotentie in zit, te weten duurzame energie en duurzaamheid. Hierbij wordt met dit project een mooie crossover gemaakt tussen Smart Technology (Smart Mobility) en Smart Logistics (Supply chain management).

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
BREDA
Startdatum:
01-01-2019
Einddatum:
31-12-2019

Begunstigde:

Begunstigde:
Argusi B.V.
Adres:
Ceresstraat 15 G
BREDA
Nederland
Partner(s):
Argusi B.V.; P4LOG

Financiering

Rijk:
€ 42.536
Noord-Brabant:
€ 42.536
:
€ 42.536
Totaal publiek:
€ 127.606
Totaal privaat:
€ 183.699
Totale subsidiabele kosten:
€ 311.306

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek