Met 24 aanvragen opnieuw grote belangstelling voor OPZuid-call 4F

Van 2 december 2019 tot en met 25 mei 2020 17:00 uur, konden aanvragen worden ingediend voor innovaties die bijdragen aan duurzame energieproductie, -efficiëntie en -besparing in de gebouwde omgeving onder de prioriteit 4F koolstofarme economie. Het loket is inmiddels gesloten.

De call is opnieuw zeer populair gebleken. Er zijn 24 projectvoorstellen ingediend waarbij gezamenlijk  € 21,5 miljoen subsidie is aangevraagd. Het beschikbare subsidieplafond van de call bedraagt iets minder dan € 7,8 miljoen.

Wat gaat er nu gebeuren?
Alle ingediende projecten zijn beoordeeld als volledig. Alle binnen OPZuid passende aanvragen worden in juli 2020 voorgelegd aan de deskundigencommissie. Hierna zullen de aanvragers worden geïnformeerd of hun project wordt geselecteerd.

Na de deskundigencommissie vindt er nog een financieel technische toets plaats. Uit de afgelopen call is gebleken dat hier nog wel projecten kunnen afvallen.

 

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2019

Bekijk hier