In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de OPZuid-openstellingen die u de komende jaren kunt verwachten. Het betreft een voorgenomen meerjarenplanning waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De precieze data en invulling van de calls zullen in een later stadium door het Comité van Toezicht OPZuid worden vastgesteld, op basis van adviezen die de Stuurgroep OPZuid hierover zal geven.

 

Subsidie Gaat open Sluit
1B1 Versterking van het innovatiesysteem december 2018 maart 2019
december 2019 maart 2020
1B2 Valorisatievermogen MKB juni 2018 november 2018
1B3 Systeemversterking Human Capital december 2017 1 juni 2018 17:00 uur
4F Koolstofarme economie december 2018 april 2019
december 2019 april 2020

 

Aanvragers kunnen van deze voorgenomen meerjarenplanning gebruik maken om de voorbereiding van hun aanvragen op te lijnen.

Mocht u voornemens zijn een aanvraag in te dienen of nieuwsgierig zijn of uw idee past binnen een van bovenstaande openstellingen, schroom dan niet contact op te nemen met een van de programmamanagers van Stimulus Programmamanagement.