Voorschot

Na goedkeuring van het project door Interreg kunt u een voorschot op de provinciale cofinancieringsbijdrage opvragen van maximaal 80%. Hiervoor dient u als bewijs de goedkeuringsbrief Interreg en een recent bankafschrift (niet ouder dan één jaar) bij te voegen. U dient uw verzoek tot uitbetaling van het voorschot in te dienen via het Stimulus-webportal: www.webportal-stimulus.nl