Aanvragen

Subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag voor Interreg VI, dient u in via het e-loket van de secretariaten van de verschillende Interreg-programma’s:

Cofinancieringsaanvraag

Het aanvragen van provinciale cofinanciering maakt onderdeel uit van de subsidieaanvraagprocedure in het kader van Interreg VI. Provinciale cofinanciering van de provincie Noord-Brabant vraagt u aan via de webportal van Stimulus Programmamanagement.

Voorwaarden Brabantse cofinanciering:

 • Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen of in het handelsregister ingeschreven natuurlijke personen.
 • De subsidie wordt aangevraagd als cofinanciering op Interreg-subsidie voor een van de bovenstaande programma’s.
 • Het project komt ten goede aan Noord-Brabant: tenminste een van de deelnemers aan het project is gevestigd in de provincie Noord-Brabant en de resultaten van het project zijn overwegend gericht op de provincie Noord-Brabant.
 • Aanvrager neemt deel in een samenwerkingsverband dat Interreg-subsidie heeft aangevraagd.
 • Aanvrager is gevestigd in Noord-Brabant.
 • De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 3.4, onder b en c, bedraagt 20% van de subsidiabele kosten van de aanvrager, tot een maximum van € 200.000.
 • U dient te beschrijven hoe uw project bijdraagt aan minimaal één van de volgende Brabantse beleidskaders:
  1. Kennis en Talentontwikkeling
  2. Energie
  3. Water en Bodem

Lees hier meer informatie over deze beleidskaders.