Vaststelling

Loopt uw Interreg-project binnenkort af en heeft u hiervoor een provinciale cofinanciering van de provincie Noord-Brabant ontvangen? Dan dient u uiterlijk 13 weken na de vaststelling door het Europese subsidieprogramma Interreg tevens een aanvraag tot vaststelling bij ons in te dienen. Deze verplichting is opgenomen in de door u ontvangen verleningsbeschikking. Concreet betekent dit het volgende voor de vaststelling van uw project:

  • Voor Interreg Vlaanderen-Nederland geldt dat de termijn van 13 weken ingaat nadat u de ‘Verklaring ontvangen EFRO en overige publieke middelen’ ondertekend hebt in het E-loket. Hiervoor dient u het sjabloon ‘Verzoek tot vaststelling van de Brabantse cofinanciering voor Interreg Vlaanderen-Nederland’ in te vullen met een print-screen van het E-loket. Het sjabloon vindt u hier.
  • Voor Interreg 2 Zeeën en Interreg Euregio Maas-Rijn geldt dat de termijn van 13 weken ingaat nadat u van het betreffende Interreg-secretariaat een vaststellingsbeschikking ontvangen heeft.

Uw aanvraag tot vaststelling verloopt via het webportal van Stimulus Programmamanagement (hetzelfde portaal als waar u de oorspronkelijke aanvraag ingediend hebt). Bij uw aanvraag dient u de volgende bijlagen toe te voegen:

  • Een kopie van het inhoudelijk eindverslag (zoals ingediend bij het Interreg-secreriaat);
  • Een kopie van het financieel verslag (zoals ingediend bij het Interreg-secreriaat);
  • De “Verklaring Ontvangen EFRO en overige publieke middelen” (hiervoor vult u het sjabloon ‘Verzoek tot vaststelling van de Brabantse cofinanciering voor Interreg-Vlaanderen‘ in met printscreen van het E-loket) / OF/ de vaststellingsbeschikking;
  • Een recent bankafschrift, niet ouder dan één jaar.

Voor nadere informatie kunt u per mail of telefonisch contact opnemen met de heer Lex Timmermans, te bereiken op telefoonnummer 040-237 01 00 en via e-mailadres: L.Timmermans@stimulus.nl