33 miljoen voor nieuwe projectvoorstellen Interreg Euregio Maas-Rijn

Het Comité van Toezicht van het Interreg V-A Euregio Maas-Rijn (EMR) programma in Maastricht heeft de voorwaarden vastgesteld voor de nieuwe en waarschijnlijk laatste oproep voor projectvoorstellen, de zogenaamde Call 5. In totaal is een bedrag van € 33 miljoen aan middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) beschikbaar voor projecten binnen de drie prioriteiten “Innovatie”, “Economie” en “Sociale inclusie en opleiding”. Conceptaanvragen kunnen nu al ingediend worden tot en met 14 januari 2019 om 16:00 uur.

Het programma Interreg V-A EMR 2014-2020 werkt knelpunten en praktische belemmeringen weg om het potentieel van (en in) de Euregio Maas-Rijn te versterken. Dat doet het programma door grensoverschrijdende projecten te cofinancieren met middelen uit het EFRO. Aanvragers kunnen hun projecten indienen binnen een bepaalde periode en op basis van specifieke criteria. Tot op heden zijn er drie oproepen en een speciale oproep (vluchtelingenopvang) geweest voor projectvoorstellen in het kader van dit programma. In totaal heeft dit ertoe geleid dat 66% van het beschikbare budget aan EFRO-middelen (96 miljoen euro) is gecommitteerd. Vanwege de succesvolle eerste oproepen in dit programma bereiden de programmapartners de volgende en waarschijnlijk laatste oproep (call 5) voor.

Het Comité van Toezicht heeft de administratieve- en selectiecriteria vastgesteld voor de projecten uit de nieuwe oproep. Er worden vier selectiecriteria, die elk ook nog sub-criteria hebben, beoordeeld: (1) welk partnerschap wordt gecreëerd voor het project en wat is het grensoverschrijdend karakter hiervan, (2) in welke mate draagt het project bij tot de doelstellingen en resultaten van het programma, (3) wat is de haalbaarheid, de samenhang en de duurzaamheid van het project en tot slot (4) wat is het budget en de value for money. Bij de keuze van projecten in het kader van deze oproep zal er specifieke aandacht gegeven worden aan de programmadoelstellingen die tot op heden minder aan bod kwamen. De stand van zaken met betrekking tot de programmadoelstellingen wordt samen met de criteria en timings voor call 5 gepubliceerd op de website van het programma.

Vervolgstappen

  • Conceptaanvragen kunnen tot 14 januari 2019 om 16u ingediend worden via het elektronisch Monitoring Systeem (eMS). Projectindieners die dit doen, kunnen rekenen op feedback die meegenomen kan worden in de ontwikkeling van hun projectaanvraag.
  • De officiële en volledige projectaanvragen dienen vervolgens tussen 16 april 2019 en 11 juni 2019 (16u00) ingediend te worden in het elektronisch Monitoring Systeem (eMS). Na de sluiting van de deadline, volgt de beoordeling van de ingediende projectaanvragen.

Voor meer informatie over het programma Interreg V-A EMR 2014-2020 en call 5 kunt u terecht op www.interregemr.eu.