Impulsregeling voor lege en vrijkomende stallen verlengd

De voucherregeling VABIMPULS, voor staleigenaren die zich bezinnen op een andere toekomst, wordt verlengd tot eind 2019. Dat hebben Gedeputeerde Staten onlangs besloten. Tot nu toe maakten 275 eigenaren van (lege) stallen en veehouders in Brabant gebruik van de regeling.

Eigenaren van een lege of leegkomende stal en veehouders die zich bezinnen op een andere toekomst kunnen een beroep doen op een adviesvoucher, waarmee zij deskundigen van VABIMPULS kunnen inschakelen. Het adviesnetwerk van VABIMPULS bestaat uit onafhankelijke deskundigen, die met de eigenaar van de locatie onderzoeken welk toekomstperspectief het best haalbaar en meest passend is bij de wensen en situatie van de eigenaar en de mogelijkheden op de locatie in de betreffende gemeente en het Brabantse landschap. Alle opties voor een nieuwe toekomst kunnen de revue passeren, van sloop tot verkoop, van overdracht tot herbestemming.

Grote belangstelling
Na openstelling van de regeling hebben zich in korte tijd veel belangstellenden aangemeld. Tot nu toe deden zo’n 315 eigenaren een aanvraag en zijn 275 begeleidingstrajecten gestart. VABIMPULS biedt aan een groot aantal eigenaren en ondernemers een oplossingsrichting, constateert gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte): “De meeste eigenaren krijgen hiermee duidelijkheid over de situatie en vinden door de ondersteuning en begeleiding een oplossing voor hun vraagstuk: een helder idee van de mogelijkheden, begrip van de onmogelijkheden en een behoorlijk uitgewerkt plan van aanpak. De regeling wordt door gebruikers als zeer positief beoordeeld.”

De provincie Noord-Brabant startte de regeling in 2017 vanuit de Brabantse aanpak leegstand, samen met Brabant Advies en Stimulus Programmamanagement, aanvankelijk alleen voor eigenaren van lege stallen. Later kwam daar een regeling bij voor agrariërs die overwegen te stoppen of om te schakelen, in het kader van het pakket ‘Ondersteunende maatregelen transitie intensieve veehouderij’. “Met dit pakket aan maatregelen ondersteunen wij veehouders om de overgang naar een zorgvuldige veehouderij te versnellen. Of zij nu kiezen voor een toekomst binnen of buiten de veehouderij, voor elke ondernemerskeuze biedt het pakket passende ondersteuning. En daar is brede belangstelling voor,” vult Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Agrarische Ontwikkeling, aan.

Vervolg
De regeling zou aanvankelijk 1 april aflopen. Om lopende trajecten goed af te kunnen ronden en nieuwe vragen nog in behandeling te kunnen nemen hebben Gedeputeerde Staten besloten VABIMPULS langer open te stellen, tot eind 2019. Daarvoor stellen GS een aanvullend bedrag van 0,5 miljoen euro beschikbaar. Dit biedt een nieuw provinciebestuur voldoende tijd om zich te beraden op een besluit over een eventueel vervolg.

Bron: Website Provincie Noord-Brabant 

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier