De provincie Noord-Brabant, Brabant Advies en Stimulus Programmamanagement hebben, in samenspraak met twintig Brabantse gemeenten, de handen ineen geslagen. Gezamenlijk willen zij eigenaren van lege stallen en schuren ondersteunen bij het vinden van een nieuw toekomstperspectief, in de vorm van herbestemming of sloop. Vandaag presenteerden de samenwerkende partijen het plan voor ‘VAB-Impuls’ tijdens een werkbezoek aan een aantal (voormalige) agrarische locaties in Rucphen.

De afkorting VAB staat voor Vrijgekomen Agrarische Bebouwing. De VAB-Impuls* is bedoeld voor alle eigenaren van lege stallen en schuren in Noord-Brabant, die niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt worden. De impuls omhelst het opzetten van een kennisplatform en een voucherregeling.

Voucher

De voucherregeling biedt eigenaren de mogelijkheid om een beroep te doen op deskundigen van VAB-Impuls. Zij ondersteunen en adviseren de eigenaar bij het nemen van een beslissing over sloop of herbestemming. Een voucher vertegenwoordigt een waarde van maximaal 4.000 euro, die de eigenaar kan inzetten voor een ondersteuning in drie fasen: een oriëntatiegesprek, een verkennings- en analysefase en de start van uitwerking van nieuwe plannen gericht op herbestemming. De eerste fase is kosteloos. Voor de tweede en derde fase betaalt de eigenaar een eigen bijdrage van respectievelijk 25% en 50%. Voor de eerste tranche van de voucherregeling (2 oktober 2017 tot en met 9 januari 2018) stelt de provincie 300.000 euro beschikbaar. Daarmee kunnen naar verwachting 80 tot 100 eigenaren worden geholpen. De ervaringen van de eerste tranche worden betrokken bij het openstellen van volgende tranches in 2018 en 2019.

De vouchers kunnen vanaf 2 oktober 2017 worden aangevraagd via de website van Stimulus Programmamanagement.  Hier vindt u tevens nadere informatie over de openstellingsdata, het aanvraag- en beoordelingsproces en relevante documenten.

Kennisplatform

Met een voucher kunnen eigenaren van vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties een beroep doen op deskundigen die zijn aangesloten bij het Kennisplatform van VAB-Impuls, dat wordt opgericht door BrabantAdvies. Het kennisplatform bundelt expertise en deskundigheid van verschillende partijen en stelt deze breed beschikbaar via http://www.vabimpuls.nl/. De provincie wil vooral met expertise uit het veld aan de slag en heeft BrabantAdvies opdracht gegeven om VAB-Impuls verder vorm te geven.

Klik hier voor het persbericht.