CrossRoads2 Sustainable Energy krijgt vierde call

Op woensdag 16 juni opent CrossRoads2 Sustainable Energy een extra oproep voor grensoverschrijdende innovatieprojecten met een focus op duurzame energie. Zuid-Nederlandse mkb’ers  en Vlaamse kmo’s die samen de CO2-uitstoot in grensregio willen aanpakken, krijgen daarmee een laatste kans om een subsidieaanvraag in te dienen.

Vanaf 16 juni, 9.00 uur t/m 30 juni, 17.00 uur kunnen innovatieve bedrijven voor een vierde keer een subsidie aanvragen in het kader van CrossRoads2 Sustainable Energy*, een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Het gaat om een tender, waarbij de projecten met elkaar worden vergeleken op basis van een aantal vooraf bepaalde criteria. Het subsidiepercentage bedraagt 50%, met een maximum van € 150.000 per innovatieproject. Het subsidieplafond bedraagt €843.350,-.

In de eerste en tweede call kregen negentien mkb’ers en kmo’s subsidie, goed voor negen innovatieprojecten. De resultaten van de derde oproep worden midden juni verwacht.

Samenwerking tussen mkb’ers en kmo’s
De subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming en minimaal één Vlaamse kmo binnen de volgende topsectoren: High tech systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere Energiesystemen en Systemen in de bouw), Chemie en materialen, Agrofood, Cleantech, Biobased en circulaire economie, Logistiek en Maintenance.

Berekeningstool CO2-uitstoot
Een belangrijk selectiecriterium bij de goedkeuring van een project is de bijdrage aan duurzame energie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en CO2-reductie in de grensregio. Dat kan het gevolg zijn van een product, een verbeterd proces of andere ontwikkelingen. Om deze impact op een efficiënte en uniforme manier te berekenen, biedt CrossRoads2 de ‘Impact Hypothesis’-tool aan. Deelnemende bedrijven kunnen dit formulier online invullen en krijgen hiermee een beeld van hoe goed hun product of dienst scoort op het vlak van CO2-reductie.

Meer informatie
Meer informatie over CrossRoads2 Sustainable Energy vindt u op www.crossroads2sustainableenergy.eu.

Voor inhoudelijk advies en hulp bij het vinden van de juiste partner(s), kunt u terecht bij een van de projectpartners: EIZ, REWIN, BOM, LIOF, VLAIO en Flux 50.

Voor informatie over het indienen van uw projectaanvraag kan je terecht bij Stimulus Programmamanagement. Kijk daarvoor op deze pagina.

CrossRoads2 Sustainable Energy is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en heeft als doel het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen kmo/mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). De focus ligt daarbij op innovatieprojecten rond duurzame energie, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie die een rechtstreekse impact hebben op de CO2-reductie in de grensregio..

*Onder voorbehoud van een formele goedkeuring door Interreg Vlaanderen-Nederland

Afbeelding bij vierde openstelling CrossRoads2 Sustainable Energy
Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag