Europese subsidieprogramma’s maken impact in Zuid-Nederland

Han Polman, Commissaris van de Koning in de provincie Zeeland, ontving op 12 juli het Stimulus Jaarverslag 2022  van Marc Glaudemans, directielid van de provincie Noord-Brabant . In het jaarverslag staan niet alleen relevante cijfers over de (Europese) subsidieprogramma’s die Stimulus uitvoert voor Limburg, Zeeland en Noord-Brabant, maar ook mooie projectvoorbeelden.

 Han Polman: “Het doel van Europese subsidies is daadwerkelijk impact maken op het leven van burgers. Het gaat daarbij allang niet meer om groter en meer. Economische ontwikkeling plaatsen in het licht van maatschappelijke opgaven –  klimaat, energie, grondstoffen, gezondheid en landbouw en voeding – is minstens zo belangrijk.”

Innoveren beter dan ‘tandje bij’
Marc Glaudemans heeft de portefeuille Innovatief, Concurrerend en Bereikbaar Brabant. “De (Europese) subsidieprogramma’s zijn voor veel bedrijven in Zuid-Nederland de springplank om hun ambities waar te kunnen maken. Met deze subsidies komen projecten sneller van de grond en bovendien stimuleren ze samenwerking. Dat is hard nodig om Zuid-Nederland concurrerend te houden, maar ook om de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden.“
Als de opgaven groter worden, is het menselijk om harder te gaan werken op de bestaande manier”, vult Polman aan. “Toch is het beter om te zoeken naar andere oplossingen, vaak met nieuwe samenwerkingspartners. Kortom, innoveren levert op termijn meer op dan ‘een tandje bij’. De subsidieprogramma’s geven vooral ook daarvoor een stimulans.”

Zuid-Nederlandse samenwerking
De drie Zuid-Nederlandse provincies Limburg, Zeeland en Noord-Brabant werken in Europese en nationale subsidieprogramma’s nauw samen met elkaar en met bedrijven, kennisinstellingen, lokale overheden en burgercorporaties om de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden.

Bekijk hier de trailer: https://www.youtube.com/watch?v=8dUtik-eu0M
Bekijk het volledige jaarverslag en alle projectverhalen.
Lees ook het interview met Han Polman in het Stimulus Jaarverslag 2022.