Stimulus behaalt certificaat voor informatiebeveiliging

Stimulus Programmamanagement heeft de ISO 27001 certificering behaald. Dat wil zeggen dat Stimulus voldoet aan de wereldwijde norm voor informatiebeveiliging. Het ISO-certificaat toont aan dat de juiste beheersmaatregelen zijn genomen op het gebied van informatiebeveiliging. Stimulus werkt volgens de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), waarmee de betrouwbaarheid, integriteit en beschikbaarheid van belangrijke en privacygevoelige gegevens gegarandeerd wordt. De BIO is het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen) en is gebaseerd op de ISO 27001 en de ISO 27002. Op specifieke controls geeft de BIO een nadere invulling in de vorm van overheidsmaatregelen. De overheid heeft zich verplicht de BIO te implementeren.

ISO27001 keurmerk voor informatiebeveiliging