Resultaten tweede subsidieronde CrossRoads2 Sustainable Energy

Tussen 14 januari 2021 en 11 februari 2021 konden Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’ers voor de tweede keer een aanvraag indienen binnen de subsidieregeling van CrossRoads2 Sustainable Energy. Drie projecten werden goedgekeurd en haalden subsidie binnen.

CrossRoads2 Sustainable Energy is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en stimuleert grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden die een rechtstreekse impact hebben op de CO2-reductie in de grensregio. Tijdens deze tweede openstelling werden zeven projectaanvragen ingediend. Daarvan werden er vier voorgelegd aan de Raad van Advies, die de projecten beoordeelde en van advies voorzag. Uiteindelijk werd aan drie projecten een subsidie toegekend.

Subsidie voor zeven kmo’s en mkb’ers
Bij de zeven aanvragen waren zeventien kmo- en mkb-bedrijven betrokken. Daarvan ontvangen zeven bedrijven (vier Vlaamse en drie Nederlandse) een subsidiebijdrage: in totaal wordt er 354.525 euro toegekend. De drie projecten situeren zich in het domein van de chemie en materialen, biobased en circulaire economie en agrofood. Alle projecten en hun concrete doelstellingen op het vlak van CO2-reductie, zijn binnenkort op de website te raadplegen.

Derde en laatste call
Op 1 april opende de derde en laatste call van CrossRoads2 Sustainable Energy. Geïnteresseerde bedrijven konden tot en met 30 april een aanvraag indienen. Tijdens deze finale ronde is een subsidiebudget van € 1.543.760 voorzien.

Afbeelding bij de resultaten van call 2 van programma CrossRoads2 Sustainable Energy
Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2020

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag