Advies voor stoppende veehouders

Veehouders die willen stoppen met het houden van vee, kunnen advies krijgen over een duurzame herbestemming of sloop van hun stallen.

Dit is een onderdeel van het pakket aan ondersteunende maatregelen voor het verduurzamen van de veehouderij. En tegelijk helpt dit een toename van de leegstand voorkomen. De provincie trekt voor dit jaar € 250.000 uit om zestig tot tachtig veehouders die willen stoppen, ondersteuning te bieden. De ondersteuning heeft de vorm van adviesgesprekken die uitgevoerd worden door Kennisplatform vabimpuls/BrabantAdvies. De gesprekken kennen twee fasen: een oriëntatiefase en een analysefase. De eerste fase is kosteloos voor de veehouder. Voor de 2e fase draagt de veehouder circa 60% van de kosten bij.

VAB impuls

De advisering voor stoppende veehouders is geënt op de aanpak vabimpuls voor reeds leegstaande stallen en schuren in Brabant. Via deze regeling is al veel ervaring opgedaan ten aanzien van advisering over de sloop en de herbestemming van stallen. De bestaande vabimpuls wordt dus feitelijk uitgebreid voor de nieuwe doelgroep van stoppende veehouders met bijpassend extra budget. Veehouders kunnen bij Stimulus Programmamanagement een aanvraag doen voor de ondersteuning. Voor beide regelingen geldt een sluitingsdatum van 7 januari 2019. Zie onderstaand schema.

Subsidie Gaat open op Sluit op Beschikbare subsidie in € Informatie
Voucherregeling vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties 01-03-2018 om 9.00 uur 07-01-2019 om 17.00 uur 350.000 details
Voucherregeling vrijkomende agrarische bedrijfslocaties 01-06-2018 om 9.00 uur 07-01-2019 om 17.00 uur 250.000 details

Versneld verduurzamen

De provincie wil dat de veehouderij versneld verduurzaamt en minder stoffen uitstoot die schadelijk zijn voor het milieu en de leefomgeving. Daarom heeft de provincie in 2017 de milieuvereisten voor de veehouderijen aangescherpt. Hierbij hoort een pakket aan ondersteunende maatregelen die stalinnovaties bevordert, financiële steun biedt voor onder andere jonge boeren en een ondersteuningsnetwerk creëert voor boeren die willen omschakelen. De ondersteuning voor stoppende boeren bestaat naast advisering uit een collectieve aanpak van sloop en asbestsanering, de maatregel ‘Stal er af en zon er op’ en begeleiding van werk naar werk via het ondersteuningsnetwerk.

 

 

Bron: website provincie Noord-Brabant