1 juni 2018 (9.00 uur) tot 1 april 2019 (17.00 uur)
of totdat het subsidieplafond van 500.000 euro is bereikt.

Veehouders die hun bedrijf willen beëindigen en daardoor te maken krijgen met lege stallen en schuren en veehouders die willen omschakelen naar een vorm van duurzame landbouw, komen in aanmerking voor het aanvragen van deze voucher. Een voucher vertegenwoordigt een waarde van maximaal 4.000 euro (excl. btw voor ondernemers). Deze kan de eigenaar inzetten voor een advies- en begeleidingstraject in twee fasen om te kunnen beslissen over bedrijfsbeëindiging of omschakeling en daarmee een duurzame herbestemming van de locatie of sloop:

  • Eerste fase: Oriëntatiegesprek en haalbaarheidsanalyse: een of meerdere oriëntatiegesprekken, waarin de voorgenomen keuze voor beëindiging of omschakeling van de bedrijfsactiviteiten wordt besproken en de mogelijkheden en/of onmogelijkheden van herbestemming van de vrijkomende agrarische bedrijfslocatie worden verkend. Dit resulteert in een haalbaarheidsanalyse, waarin de specifieke kenmerken, eigenschappen en omstandigheden van de VAB worden meegenomen.
  • Tweede fase: Start van uitwerking van nieuwe plannen dat als basis kan dienen voor een traject tot herbestemming: indien uit de eerste fase blijkt dat de intensieve agrarische activiteiten daadwerkelijk gestaakt gaan worden en er concrete plannen ontwikkeld kunnen worden gericht op de herbestemming van de VAB, kan de eigenaar starten met de tweede fase. In deze fase wordt een begin gemaakt met de uitwerking van de nieuwe plannen. Deze kan als basis dienen voor een vervolg met een plan voor een herbestemming en/of een vergunning.

Subsidiehoogte en termijn

Voor deze regeling gelden de volgende subsidiebedragen en termijnen:

  • Voor de eerste fase:
    • subsidie van 100% van het aantal adviesuren door de deskundigen en specialisten tot een maximum van 28 uur, voor een maximum uurtarief van 93 euro per uur (excl. btw). Het subsidiebedrag is 2.604 euro. Fase 1 dient binnen twintig weken na verlening van de subsidie afgerond te zijn.
  • Voor de tweede fase:
    • subsidie van 37,5% van het aantal adviesuren door de deskundigen en specialisten tot een maximum van 40 uur, voor een maximum uurtarief van 93 euro per uur (excl. btw). Het subsidiebedrag is 1.395 euro. Fase 2 dient binnen twaalf weken na verlening van de subsidie afgerond te zijn.

Voor de subsidieregeling en andere relevante documenten klik hier.