1 maart 2018 (9.00 uur) tot 1 april 2019 (17.00 uur)
of totdat het subsidieplafond van 500.000 euro is bereikt.

Eigenaren van lege stallen en schuren in Noord-Brabant die feitelijk niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt worden, komen in aanmerking voor het aanvragen van deze voucher. Op de betreffende locatie dienen alle agrarische activiteiten reeds gestaakt te zijn. Een voucher vertegenwoordigt een waarde van maximaal 4.000 euro excl. btw voor ondernemers of 4.839 euro incl. btw voor privé personen, die de eigenaar kan inzetten voor een advies- en begeleidingstraject in twee fasen:

  • Eerste fase: Oriëntatiegesprek en haalbaarheidsanalyse: een of meerdere oriëntatiegesprekken waarin de mogelijkheden en/of onmogelijkheden van herbestemming van de vrijgekomen agrarische bedrijfslocatie worden verkend. Dit resulteert in een haalbaarheidsanalyse, waarin de specifieke kenmerken, eigenschappen en omstandigheden van de VAB worden meegenomen.
  • Tweede fase: Start van uitwerking van nieuwe plannen gericht op herbestemming: indien uit de eerste fase blijkt dat er concrete plannen ontwikkeld kunnen worden, gericht op de herbestemming van de VAB, kan de eigenaar starten met de tweede fase. In deze fase wordt een begin gemaakt met de uitwerking van de nieuwe plannen. Deze uitwerking kan als basis dienen voor een vervolg met een plan voor een herbestemming en/of een vergunning.

Subsidiehoogte en termijn

Voor deze regeling gelden de volgende subsidiebedragen en termijnen:

  • Voor de eerste fase:
    • subsidie van 100% van het aantal adviesuren door de deskundigen en specialisten tot een maximum van 28 uur, voor een maximum uurtarief van 93 euro per uur (excl. btw). Het subsidiebedrag is 2.604 euro. Fase 1 dient binnen twintig weken na verlening van de subsidie afgerond te zijn.
  • Voor de tweede fase:
    • subsidie van 37,5% van het aantal adviesuren door de deskundigen en specialisten tot een maximum van 40 uur, voor een maximum uurtarief van 93 euro per uur (excl. btw). Het subsidiebedrag is 1.395 euro. Fase 2 dient binnen twaalf weken na verlening van de subsidie afgerond te zijn.

Privé personen die een voucher vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties aanvragen, ontvangen bovenop de genoemde bedragen 21% btw. Voor fase 1 resulteert dit in een subsidie van 3.150,84 euro, voor fase 2 in een bedrag van 1.687,95 euro.

Voor de subsidieregeling en andere relevante documenten klik hier.