Ondernemers met een innovatief, kwalitatief onderscheidend plan voor de Brabantse vrijetijdssector kunnen sinds 18 september jl. een lening aanvragen bij het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant (LOF Brabant). Eind januari komt het investeringscomité voor het eerst bij elkaar om de ingediende projectaanvragen te beoordelen. Wilt u dat uw project meegenomen wordt in deze eerste ronde, dan moet uw project uiterlijk 20 december aanstaande ingediend zijn.

Om in aanmerking te komen voor een LOF Brabant lening, dient u een projectaanvraag in te dienen bij de Stichting LOF Brabant via de digitale webportal. Uw aanvraag dient 6 weken voor de vergadering van het Investeringscomité te zijn ingediend. In 2018 vergadert het Investeringscomité drie maal:

Datum investeringscomité Uiterlijk datum indiening aanvraag
31 januari 2018 20 december 2017, 23.59 uur
30 mei 2018 18 april 2018, 23.59 uur
10 oktober 2018 29 augustus 2018, 23.59 uur


Belangrijke documenten zijn:

Toetsing van projectplannen

De mogelijkheid bestaat om concept projectplannen te laten toetsen op ontvankelijkheid, volledigheid en duidelijkheid. Wij adviseren u om daar tijdig gebruik van te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met de business developer van het LOF Brabant: Joost Melis. Hij is bereikbaar via info@lofbrabant.nl of telefonisch via 013 747 0003 en 06 8257 8506.

Over LOF Brabant

Het LOF Brabant verstrekt leningen aan ondernemers met een innovatief, kwalitatief onderscheidend plan voor de Brabantse vrijetijdssector. Zo stimuleert het LOF Brabant de ontwikkeling van nieuw vrijetijdsaanbod in Brabant met als doel structureel meer bezoekers van verder weg naar de provincie te trekken. Meer bezoekers die langer blijven en meer besteden betekent meer inkomsten en groei van de werkgelegenheid. Binnen de vrijetijdssector zelf, maar ook in aanverwante sectoren.

Het LOF Brabant is een Brabant-breed gedragen fonds. Het wordt gefinancierd door de provincie Noord-Brabant, de regio’s Midpoint Brabant, Metropoolregio Eindhoven, Regio Noordoost Brabant/AgriFood Capital en Regio West-Brabant en toonaangevende bedrijven in de vrijetijdssector zoals de Efteling en Libéma.