Vanaf 3 december 2018, 9.00 uur tot woensdag 13 maart 2019, 17.00 uur respectievelijk tot 7 juni 2019, 17.00, kunnen ondernemers uit Zuid-Nederland opnieuw subsidie aanvragen onder de regeling “Versterking innovatiesysteem” (1B1).

Welke projecten komen in aanmerking?

Bij investeringsdoelstelling 1B1 “Versterking innovatiesysteem” staat het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse innovatiesysteem centraal. Dit is specifiek bedoeld voor de topclusters Maintenance, Biobased en Logistiek en voor het stimuleren van open innovatie door middel van bijvoorbeeld living labs en proeftuinen. Daarbij staat de samenwerking tussen bedrijven, publieke instellingen en eindgebruikers centraal. Dit geldt eveneens voor de samenwerking in nieuwe combinaties en over provinciegrenzen heen, zoals cross-overs vanuit de genoemde topclusters met andere nationale en internationale topclusters.

Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

Subsidie Gaat open op Sluit op Beschikbare subsidie in € Informatie
Versterking innovatiesysteem – 1B1

Biobased-curcular economy

03-12-2018

om 9.00 uur

13-03-2019

om 17.00 uur

5.000.000 De maximale subsidie per project is € 1.000.000 met een subsidiepercentage van maximaal 35%.
Versterking innovatiesysteem – 1B1

Logistiek

03-12-2018

om 9.00 uur

07-06-2019

om 17.00 uur

5.000.000 De maximale subsidie per project is € 1.000.000 met een subsidiepercentage van maximaal 35%.
Versterking innovatiesysteem – 1B1

Maintenance

03-12-2018

om 9.00 uur

07-06-2019

om 17.00 uur

5.000.000 De maximale subsidie per project is € 1.000.000 met een subsidiepercentage van maximaal 35%.

Er wordt opnieuw gewerkt met een tendersysteem. Dit houdt in dat na afloop van de aanvraagperiode gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist, op grond van een onderlinge vergelijking op een aantal criteria. Voor de specifieke criteria verwijzen wij naar de subsidieregeling. Een onafhankelijke deskundigencommissie beoordeelt de aanvragen.

Naast OPZuid subsidie is er vanuit de provincies cofinanciering beschikbaar. Voor de provincie Brabant kan cofinanciering via de OPZuid aanvraag worden aangevraagd. Voor informatie over co-financieringsmogelijkheden door de Provincie Zeeland en de Provincie Limburg neemt u contact op met:

Van idee tot aanvraag

Om potentiële aanvragers te helpen tot een kwalitatief goede projectaanvraag te komen, organiseren we provinciale voorlichtingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten ontvangt u informatie over de inhoud en mogelijkheden van de openstelling, lichten we de beoordelingscriteria toe en geven we u tips en tricks. Daarnaast kunt u inspiratie opdoen uit het verhaal van een ondernemer met een lopend 1B1-project en krijgt u volop gelegenheid tot netwerken. Heeft u interesse? Lees hier waar, wanneer en hoe u zich aan kunt melden.

Hoe kunt u subsidie aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor OPZuid-subsidie, dient u een projectaanvraag in te dienen bij Stimulus Programmamanagement via de digitale webportal. Uw aanvraag voor de hieronder genoemde data volledig en in het bezit van Stimulus Programmamanagement te zijn:

  • Biobased-circular economy dient uiterlijk op 13 maart 2019, 17:00 uur
  • Logisitiek en Maintenance dient uiterlijk 17 juni 2019, 17:00 uur. De mogelijkheid bestaat om concept projectinitiatieven te laten toetsen op ontvankelijkheid, volledigheid en duidelijkheid. Wij adviseren u om daar tijdig gebruik van te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met een programmamanager van Stimulus Programmamanagement of de contactpersoon bij het provinciale OPZuid-steunpunt.

De mogelijkheid bestaat om concept projectinitiatieven te laten toetsen op ontvankelijkheid, volledigheid en duidelijkheid. Wij adviseren u om daar tijdig gebruik van te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met een programmamanager van Stimulus Programmamanagement of de contactpersoon bij het provinciale OPZuid-steunpunt.

Belangrijke documenten

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier