Mooie resultaten voor Zeeuws AquaValley

AquaValley is een samenwerkingsproject dat de Zeeuwse én Nederlandse aquacultuur een boost heeft gegeven. Viskwekers en kennisinstellingen ontwikkelden er samen innovatieve kweektechnieken. Het project  ging in 2017 van start met een Europese OPZuid subsidie van 1,5 miljoen euro en in 2020 kwam er nog een REACTEU- subsidie bovenop van 625.000 euro.  De projectpartners vierden de behaalde resultaten op 6 juli. Deze zijn weergegeven in een mooi boek dat Jo-Annes de Bat gedeputeerde van de Provincie Zeeland  in ontvangst nam.

Jo-Annes de Bat was zichtbaar trots. “AquaValley is het SiliconValley van de Nederlandse aquacultuur. Het is indrukwekkend hoe ondernemers en kennisinstellingen samen resultaten weten te behalen. Voor de provincie Zeeland is innovatie van levensbelang. Het zorgt ervoor dat aquacultuur economisch rendabel blijft. Tegelijkertijd is innovatie ook het antwoord op de duurzaamheidsopgave waar we met elkaar voor staan. De Europese subsidies zijn dan ook erg belangrijk voor onze regio.”

Geheim van het succes
De feestelijke bijeenkomst vond plaats aan de Jacobahaven met het uitzicht op de Oosterschelde. We vroegen Marco Dubbeldam naar het geheim van het succes van AquaValley:  “Dat is de openheid over kennis en kunde tussen alle alg- en zeewier-, vis en schelpdierkwekers en de wil om elkaar daarmee vooruit te helpen. De kennis die we opdoen in het innovatieve project delen we met elkaar”, vertelt Marco Dubbeldam, onderzoeker bij Stichting Zeeschelp en penvoerder van het project.

Blijvend impact
De aanpak van AquaValley werkt, want steeds meer partijen sluiten zich er bij aan. Dubbeldam: “Er zijn ook nieuwe partijen zoals machinebouwer Murre. Het doel is: iedereen met elkaar te laten praten en daar voordeel uithalen. Wij ondersteunen deelnemers met het opzetten van nieuwe dingen. Zo ontwerpen en testen wij nieuwe kweektechnieken en -processen. Belangrijk is openheid, naar elkaar luisteren en dan kun je ontwikkelingen in gang zetten die normaal niet van de grond komen.” AquaValley gaat door, ook na afloop van de subsidie eind 2023.  Precies dat is de bedoeling van een Europese subsidie. De EU wil met een tijdelijke financiële injectie blijvend sociale en economische impact maken.

Voorbeelden
Een voorbeeld van een innovatie van AquaValley is het ontwikkelen van een nieuw voersysteem. Met een camera kunnen de korreltjes voer geteld worden en tegelijkertijd kan het gewicht van de vis worden bepaald. Dit levert een schat aan informatie op. Nog een voorbeeld. Vanuit de zeewierkwekers kwam er een vraag voor de productie van tweemaal 15 kilometer zeewierlijn – een lijn bezet met microscopisch kleine wierplantjes – voor uitzet in de Oosterschelde. De vraag was: hoe schalen we op van 1 kilometer naar 15 kilometer? Stichting Zeeschelp heeft een opstelling uitgedacht en uitgewerkt voor opschaling naar 15 kilometer zeewierlijn. De zeewierkwekers gaan hiermee dan verder aan de slag.

Wilt u het jubileumboek van AquaValley bestellen?

U kunt het boek ‘AquaValley – Samenwerken en kennis vermenigvuldigen in de Zeeuwse aquacultuur’ downloaden via: www.aquavalley.nl.