OPZuid EFRO 2021-2027 definitief open in september

Stimulus Programmamanagement heeft de beschikking ontvangen van de Europese Commissie voor het Programma EFRO 2021-2027 Zuid-Nederland, kortweg OPZuid. Daarmee is het officieel dat de Europese Unie 105 miljoen euro beschikbaar stelt voor projecten die de innovatiekracht van Zuid-Nederland benutten voor economische én maatschappelijke impact. Daar bovenop investeert het Rijk ruim 19 miljoen euro en ook de drie Zuid-Nederlandse provincies bieden cofinanciering. Zowel het Rijk als de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zijn partners in het programma.

Stimulus Programmamanagement voert het OPZuid uit, in samenwerking met de programmapartners, Zuid-Nederlandse steden, triple helix-organisaties en intermediaire organisaties zoals de regionale ontwikkelingsmaatschappijen Impuls Zeeland, REWIN, BOM en LIOF. De OPZuid-middelen hebben een hefboomeffect op de totale investeringen in de regio want bedrijven, kennisinstellingen en lokale overheden dragen natuurlijk zelf ook bij aan hun projecten.

Vijf transities

Het nieuwe OPZuid-programma stelt subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan innovatieve oplossingen op vijf grote maatschappelijke transities die in Zuid-Nederland én mondiaal spelen. De vijf transities – energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en gezondheid – sluiten aan op de Green Deal en Europees en nationaal innovatiebeleid. Technologische kennis is belangrijk om tot doorbraken te komen, maar op zichzelf niet voldoende. De uitdaging is om de technologische én niet-technologische kracht van Zuid-Nederland te benutten, door samenwerking binnen de regio maar juist ook over regiogrenzen heen.

Proces afgerond

Na de officiële goedkeuring van het programma door de Europese Commissie, volgden in de eerste week van juli  ook de ondertekening van de Partnerschapsovereenkomst, de vaststelling van de REES (Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021) en de aanwijzing van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant als Beheerautoriteit van het programma namens de partners. Nadat vandaag ook het College akkoord gegaan is met de subsidieregeling zijn alle handtekeningen gezet en kan van 12 september tot en met 4 november 2022 de eerste openstelling plaatsvinden.

Startschot

Om na de afronding van het besluitvormingsproces het programma snel open te kunnen stellen, zijn de programmapartners voortvarend te werk gegaan. Begin april gaven zij het startschot voor de nieuwe Europese programmaperiode met een groot startevent in Vlissingen. Direct daarna volgden regionale voorlichtingsbijeenkomsten en verdiepingssessies. Honderden vertegenwoordigers van regionale bedrijven, kennisinstellingen, campussen, maatschappelijke organisaties en gemeenten woonden deze bijeenkomsten bij. Zij werden opgeroepen om met goede projectideeën te komen en coalities te smeden. Bovendien kunnen potentiële aanvragers een beroep doen op Stimulus Programmamanagement en speciaal daarvoor aangewezen medewerkers bij de provincies voor hulp en advies waarmee zij kansrijke projecten kunnen bouwen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het OPZuid-programma, de subsidiemogelijkheden of het indienen van een projectaanvraag binnen de eerste openstelling? Kijk dan op de programmawebsite. U vindt daar tevens contactgegevens van adviseurs bij Stimulus Programmamanagement en de provincies die u verder kunnen helpen.

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag