MIT R&D Samenwerking geopend vanaf 1 juni 2021

Ook in 2021 kan uw R&D Samenwerkingsproject in aanmerking komen voor MIT Zuid financiering. Op dinsdag 1 juni is de indieningsperiode voor R&D Samenwerkingsprojecten geopend vanaf 9.00 uur. Op 9 september 2021 om 17.00 uur sluit de openstelling, waarna de ontvangen aanvragen worden getoetst op de subsidiecriteria. Bekijk de hier de samenvatting van de regelgeving in de factsheet.

MIT Zuid R&D Samenwerking staat open voor samenwerkingsverbanden die bestaan uit minimaal twee MKB-ondernemingen. Alleen MKB-ondernemingen komen in aanmerking voor subsidie.

De subsidie voor een R&D samenwerkingsproject bedraagt 35% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 350.000 per aanvraag. Indien het totale projectsubsidiebedrag lager is dan €200.000, dan wordt er aan iedere deelnemer van het samenwerkingsverband ten minste € 25.000 en ten hoogste € 100.000 subsidie verstrekt. Bedraagt het totale projectsubsidiebedrag tussen de € 200.000 en € 350.000, dan wordt er ten hoogste € 175.000 aan subsidie per deelnemer verstrekt.

Maximaal 50% van het subsidieplafond voor R&D samenwerkingsprojecten wordt toegekend voor aanvragen met een subsidiehoogte van € 200.000 tot en met € 350.000.

De opzet van het instrumentarium in 2021 is vrijwel gelijk aan de opzet in 2020. Belangrijke wijziging voor R&D Samenwerkingsprojecten is de wijziging van het scoringscriterium ‘crossover topsectoren’ naar ‘maatschappelijke impact op de kennis- en innovatieagenda’s’. (KIA’s) Van belang is dat projecten een positieve bijdrage leveren aan ten minste één van de volgende KIA’s:

  1. KIA energietransitie en duurzaamheid
  2. KIA landbouw, water en voedsel
  3. KIA gezondheid en zorg
  4. KIA veiligheid
  5. KIA sleuteltechnologieën
  6. KIA maatschappelijk verdienvermogen in combinatie met een KIA genoemd in het eerste lid, onder b, onderdeel 1 tot en met 5.

Meer informatie over de subsidieregeling en het aanvraagformulier vindt u hier.

 

Afbeelding bij openstelling MIT Zuid R&D Samenwerking