Loket openstelling MIT Zuid Haalbaarheid gesloten door bereiken subsidieplafond

Vanaf 17 april 2018, 9.00 uur, stond het loket van openstelling MIT Zuid Haalbaarheid, op basis van verdeelsystematiek first come first serve, open.
Zoals reeds vermeld in ons nieuwsbericht van 19 april jl. was de belangstelling in het MIT Zuid-instrument Haalbaarheid groot.

Op de dag van vandaag is de beoordeling van 329 aanvragen afgerond, zijn 266 aanvragen inhoudelijk beoordeeld en hebben hiervan 128 projecten een positief uitsluitsel gekregen.
Deze 128 projecten zullen in totaal € 3.139.200 aan subsidie ontvangen, waarmee het subsidieplafond bereikt is. Ieder project verkrijgt maximaal € 25.000 subsidie.
Aankomend jaar zullen de 128 projecten hun haalbaarheidsonderzoek uit gaan voeren.

Het loket van de openstelling is inmiddels gesloten, nieuwe aanvragen voor deze openstelling kunnen niet meer ingediend worden.

De verdeling van positief beoordeelde projecten per topsector is als volgt:

Topsector Aantal positief beoordeelde projecten
Agri & Food 19
Chemie & Biobased 13
HTSM-ICT 66
Life Sciences & Health 28
Logistiek 2
Totaal 128


Let op: het loket voor aanvragen in het kader van R&D Samenwerkingsprojecten is op 2 juli 2018, 9.00 uur opengesteld op basis van tendering.
Aanvragen voor deze openstelling kunnen ingediend worden tot 6 september 2018, 17.00 uur.

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier